1998/1

Sivari&Totaali 1-1998 (PDF)

st_1-1998st_1-1998Sivulla:
3 -     Siviilipalvelus ei lyhene
4 -     AI: Uusi asevelvollisuuslaki johtaa mielipidevankeihin
4 -     Vasemmistoliitto haluaa parannuksia
5 -     Suomen sivarimyönteisimmät paikkakunnat
5 -     Lakialoite sivarilain uudistamisesta sisään
6 -     Vuoden 1990 sivarilakko
8 -     Lapinjärven legioona taas kasvussa
9 -     Totaalimanifesti 15.5.1998

Suomen sivarimyönteisimmät paikkakunnat: Velkua, Petäjävesi, Pietarsaari ja Jyväskylä?

Alla olevassa "laskelmassa" on laskettu kunkin Suomen kunnan alueelta löytyvien siviilipalveluspaikkojen määrä suhteessa asukaslukuun. Kunnat on taas jaettu kokonsa perusteella neljään eri "sarjaan". Väestötietojen lähteenä on käytetty tilastokeskuksen lukuja 31.12.1997, palveluspaikkojen taas työministeriön "Siviilipalveluslaitokset"-listaa 7.4.1998.

Kovia tuomioita soa-aktivisteille

Edellisessä numerossamme kerroimme Georgiassa USA: ssa toimivasta School of Americas -oppilaitoksesta, joka kou­lut­taa latinalaisen Amerikan maiden sotilaita Pari vuotta sitten paljastui, että koulun op­pi­mate­riaa­liin on si­sälty­nyt mm. ki­dutukseen ja salamurhien tekoon opastavaa kirjallisuutta. Eikä oppi ole men­nyt huk­kaan, sillä SOA:ssa on opiskellut useita latinalaisen Amerikan pahamaineisimmasta ihmisoi­keusrikollisista..

Lakialoite sivarilain uudistamisesta sisään

29 kansanedustajaa jätti 15.6 aloteen siviilipalvelusajan lyhentämisestä 240 vuorokauteen. Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja on kansanedustaja Jaakko Laakso (vas). Allekirjoittajina on vasemmistoliiton, vasemmistoryhmän, sosialidemokraattien, vihreiden, kokoomuksen ja ruotsalaisen kansanpuolueen edustajia.

Täydellinen ydinaseriisunta NYT!

Ydinsulkusopimus täytti 30 vuotta 12.6.98. Sopimuksessa ydinasevallat sitoutuivat olemaan luovuttamatta ydinaseita tai niiden valmistamiseen tarvittavaa materiaalia tai teknologiaa ydinaseettomille maille, ydinaseettomat maat sitoutuivat olemaan vastaanottamatta niitä. Sopimus velvoitti sopijaosa-puolet aloittamaan neuvottelut täydellisestä ydinaseriisun-nasta.

Yhdistele sisältöä