Vapaasivarikunta?

Kansalaisille järjestetään silloin tällöin vapaaehtoisia lyhyehköjä väestönsuojelu- ja ensiapukursseja. Nyt suunnitellaan sitä, että sivarit pakataan kaikki tällaisille kursseille.

Ilmeisesti sivareita pidetään äärimmäisen tyhminä ja lahjattomina. Vai mistä syystä kuvitellaan, että siihen, minkä muut ihmiset oppivat pikku kursseilla, sivareilla ei edes vuosi riitä. Ja vielä uskotaan, että tällainen kurssitus olisi k o v a a koulutusta!

Vaihtoehto tyhmyysolettamukselle tietysti on se, että sotilaiden luottamus sivareihin on suorastaan rajaton. Heidän vastuulleen kenties halutaan asettaa kaikki tärkeät väestönsuojelun ja pelastuspalvelun johtotehtävät? Ehkäpä erikoispitkä koulutusaika tähtäisikin tähän?

Tai kenties suunnitellaan vapaapalokuntien lakkauttamista ja niiden korvaamista neuvokkailla vapaasivarikunnilla, jotka ovat jatkuvasti korvat höröllä hälytysvalmiina?

Onhan korostettu sitä, että suunniteltu pelastuspalvelukoulutus olisi sivareille tärkeää nimenomaan rauhan aikana. Sotaahan ei toki kukaan halua eikä sitä koskaan tulekaan...