Uudet arpojat

ATL nimettiin 3 vuodeksi

Arpajaiskoneelle uudet pyörittäjät

Valtioneuvosto nimitti muutama viikko sitten uuden Asevelvollisten tutkijalautakunnan, kun edellisen lautakunnan kolmivuotinen toimikausi päättyi. Juuri tämän edellisen lautakunnan toimikaudella kehitys on ollut erityisen murheellista. Hylkäystuomiot lisääntyivät räjähdysmäisesti - ja sitä myöten aikapommina syntyi vankilatuomioiden suma.

Lautakunnan kokoonpanossa tapahtui pari muutosta, jotka kenties merkitsevät hienoista käännettä parempaan suuntaan. Lautakunnan varsinaisista jäsenistä kaksi ehkä surullisinta tapausta, upseerijäsen ja oikeusministeriön edustaja, vaihdettiin pois.

Uusiksi jäseniksi nimettiin everstiluutnantti Tauno Kalevi Heikkilä ja lainsäädäntöneuvos Jukka Tapio Laaksonen. Uusien nimien käyttäytymistaipumuksista sen paremmin kuin perehtyneisyydestä eettisten kysymysten pohdiskeluun ei ole vielä tietoa. Tiedossa ei myöskään ole, onko heidän omia vakaumuksiaan testattu yhtä seikkaperäisin menetelmin, kuin siviilipalvelukseen pyrkijöiden.

Muina varsinaisina jäseninä jatkavat Per-Erik Förars puheenjohtajana, Matti Edvard Virkkunen psykiatrijäsenenä ja Göran von Bonsdorff neljäntenä jäsenenä.

Ehkä mielenkiintoisin muutos lautakunnan kokoonpanossa oli se, että Bonsdorffin toiseksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin nainen, toiminnanjohtaja Pirkko Anneli Lahti. Täysjärkisen naisen läsnäololla saattaa olla oma vaikutuksensa siine kieroontuneeseen tunnelmaan, joka lautakunnan istunnoissa vallitsee.

Lautakunnan kokoonpanolla ei sinänsä ole suurtakaan merkitystä. Pääongelma on se, että lautakunta yleensä on olemassa, suorittamassa järjetöntä ja mahdotonta tehtäväänsä.

Käytännössä henkilöiden vaihtumisella saattaa kuitenkin olla oma vaikutuksensa, suuntaan tai toiseen. Kysymys on ikäänkuin siitä, että arpajaiskoneen noppa on painotettu hieman uudella tavalla. Jotkut arvonnan tulokset voivat muuttua 3-2:sta 2-3:een. Ja sillä on toki yksittäistapauksissa ratkaiseva merkitys monien nuorten ihmisten elämänkulkuun. Tällaisen sattuman varassa kun voi olla 9 kuukauden linnatuomio.

Todellista ratkaisua ei kuitenkaan löydy ennenkuin tämä mielipideterrorin väline lakkautetaan lopullisesti.