1980/1

Sivari 1/1980

Sisällys

Puheenjohtajan puheenvuoro

Kädessäsi on Sivari-tiedote, joka on syntynyt niiden haasteiden seurauksena, joita Siviilipalvelusmiesliiton toiminnan kehittäminen mitä ilmeisemmin vaatii. Perinteellisesti liiton toiminta ja yhteydenpito jäsenistöön on rakentunut jäsen- ja palvelupaikkakirjeisiin, puhelimitse tapahtuvaan neuvontaan, kevät- ja syysliittokokouksiin ja erilaisiin seminaareihin. Vakiintuneet yhteydenpitotavat säilyttänevät merkityksensä tulevaisuudessakin, mutta Sivari-tiedotteesta toivottavasti muotoutuu ajanmittaan jäsenistön aktiviteettia ja liiton toimintaa kehittävä keskusteluareena.

Säpinää Torniossa

Kun kutsunnat alkoivat Torniossa kello yhdeksän, seisoimme valistustalon, jossa kutsunnat pidettiin, vastakkaisella katuosuudella mukanamme pieni tomaattilaatikon pohja, jossa luki "ota lykkäys ja mieti". Välittömästi saimme armeijan henkilökunnalta määräyksen "siirtyä 200 metriä kauemmaksi". Emme totelleet, mutta myöhemmin Tornion poliisilaitoksen sihteerin kehoituksesta siirryimme viereisen risteyksen toiselle puolelle. Näin toimimalla luulimme välttävämme kahnaukset. Seuraavana päivänä jouduimme kuitenkin kuulusteluihin, jotka erään jäsenen kohdalla kestivät viisi tuntia. Miksi?

Vetoomus siviilipalvelun puolesta

Suomen laki turvaa mahdollisuuden siviilipalveluun. Siviilipalvelu merkitsee asevelvollisuuden suorittamista armeijan ulkopuolella valtion tai kuntainliittojen palveluksssa. Tänäkin vuonna yli 1000 miestä käyttää oikeuttaan siviilipalveluun.

Siviilipalvelun asemaa on viime aikoina pyritty horjuttamaan: puolustusministeriön asettama työryhmä ehdotti tammikuussa 1980 siviilipalvelun kytkemistä kokonaismaanpuolustukseen. Koska siviilipalvelusmiehet eivät pyri edistämään maanpuolustusaatetta, vaan kansainvälistä rauhaa, työryhmän ehdotukset rakentuvat väärälle pohjalle.

Siviilipalvelu rauhanpalvelukseksi

Työvoimaministeriö asetti keväällä 1980 uuden työryhmän tutkimaan siviilipalvelua. Työryhmän määräaika on tämän vuoden loppuun. Siviilipalvelusmiesliitto lähetti 24.9.1980 työryhmän jäsenille kirjeen, jossa se esitteli siviilipalvelusmiesten vaatimuksia siviilipalveluksen kehittämiseksi. Liiton esittämät vaatimukset olivat seuraavat:

1) Siviilipalvelukseen on sisällytettävä koulutusjakso (1-2 kk), joka sisältää rauhantutkimuslaitoksen ja rauhanjärjestöjen antamaa koulutusta.

Yhdistele sisältöä