Siviilipalvelus

Kirje sivareille 2.12.2013

Moi,

ja hyvää alkavaa talvea! Meillä olisi seuraavaa asiaa:

* Allekirjoita kansalaisaloite asevelvollisuutta vastaan

Syyskuun alussa käynnistyi runsaasti huomiota herättänyt ”Ohi on” -kansalaisaloitekampanja asevelvollisuutta vastaan. Aloitteessa vaaditaan asevelvollisuuden lakkauttamista Suomessa ja jos se kerää puolen vuoden aikana tarpeeksi allekirjoituksia, se siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Ja vaikkei keräisikään, jokainen uusi allekirjoittaja kyseenalaistaa omalta osaltaan asevelvollisuuden mielekkyyden tämän päivän Suomessa.

Aseistakieltäytymistä Elävässä arkistossa

Ylen Elävästä arkistosta löytyy useita Suomen aseistakieltäytymisen historiaa käsitteleviä juttuja Arndt Pekurisesta Jussi Hermajaan. Käypä katsomassa!

Arndt Pekurinen

Aseellisesta palveluksesta kieltäytyneiden asema

Eduskuntakysymys sivarin kestosta

Kansanedustaja Anna Kontula (vas) jätti perjantaina 22.11. kirjallisen eduskuntakysymyksen siviilipalveluksen kestosta.

YK:n ihmisoikeuskomitea totesi heinäkuussa antamassaan määräaikaisraportissa, että siviilipalveluksen kesto on edelleen syrjivä. Ihmisoikeuskomitealla on kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen tulkintavalta. Sopimus on Suomea sitova. Tästä huolimatta hallitus ei ole toistaiseksi ilmoittanut toimenpiteistä siviilipalveluksen lyhentämiseksi.

Sivareiden ilmaismatkojen määrän rajoitus poistuu

Siviilipalvelusmiesten ilmaismatkojen määrää koskeva rajoitus poistuu vuodenvaihteessa. Asia varmistui, kun eduskunta hyväksyi kyseisen lainmuutoksen marraskuun puolivälissä. Matkan kohdepaikkakuntia koskeva rajoitus jää kuitenkin ennalleen. Samalla siviilipalveluksen hallinto muuttuu niin, että sivarikeskus siirtyy Lapinjärven kunnalta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alaisuuteen. Tämä muutos ei juuri vaikuta sivaria suorittavien arkeen.

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta (HE 123/2013 vp)

1. Yleistä

Nyt käsillä oleva esitys siviilipalveluslain muuttamisesta pitää sisällään siviilipalveluksen järjestämisen siirtämisen valtiolle sekä siviilipalvelusvelvollisten maksuttomia lomamatkoja koskevan säädösmuutoksen, joka on seurausta vastaavasta muutoksesta varusmiesten kohdalla.

Yhdistele sisältöä