Siviilipalvelus

Aseistakieltäytymistä Elävässä arkistossa

Ylen Elävästä arkistosta löytyy useita Suomen aseistakieltäytymisen historiaa käsitteleviä juttuja Arndt Pekurisesta Jussi Hermajaan. Käypä katsomassa!

Arndt Pekurinen

Aseellisesta palveluksesta kieltäytyneiden asema

Eduskuntakysymys sivarin kestosta

Kansanedustaja Anna Kontula (vas) jätti perjantaina 22.11. kirjallisen eduskuntakysymyksen siviilipalveluksen kestosta.

YK:n ihmisoikeuskomitea totesi heinäkuussa antamassaan määräaikaisraportissa, että siviilipalveluksen kesto on edelleen syrjivä. Ihmisoikeuskomitealla on kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen tulkintavalta. Sopimus on Suomea sitova. Tästä huolimatta hallitus ei ole toistaiseksi ilmoittanut toimenpiteistä siviilipalveluksen lyhentämiseksi.

Sivareiden ilmaismatkojen määrän rajoitus poistuu

Siviilipalvelusmiesten ilmaismatkojen määrää koskeva rajoitus poistuu vuodenvaihteessa. Asia varmistui, kun eduskunta hyväksyi kyseisen lainmuutoksen marraskuun puolivälissä. Matkan kohdepaikkakuntia koskeva rajoitus jää kuitenkin ennalleen. Samalla siviilipalveluksen hallinto muuttuu niin, että sivarikeskus siirtyy Lapinjärven kunnalta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alaisuuteen. Tämä muutos ei juuri vaikuta sivaria suorittavien arkeen.

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta (HE 123/2013 vp)

1. Yleistä

Nyt käsillä oleva esitys siviilipalveluslain muuttamisesta pitää sisällään siviilipalveluksen järjestämisen siirtämisen valtiolle sekä siviilipalvelusvelvollisten maksuttomia lomamatkoja koskevan säädösmuutoksen, joka on seurausta vastaavasta muutoksesta varusmiesten kohdalla.

Kutsuntakampanja 2013

Sun, 1 Jou 2013 08:00 - 09:00 +0200

Jokasyksyinen kutsuntakampanja jatkuu vilkkaana joulukuun puoleen väliin saakka. Lisätietoja kampanjasta ja mahdollisuuksista osallistua siihen löydät täältä.

Yhdistele sisältöä