Siviilipalvelus

Palveluspaikkapula ratkaistava lisäämällä valtion vastuuta kustannuksista

lehdistötedote 13.4.2014 klo 17.30

Monet tiedotusvälineet ovat uutisoineet tänään siviilipalveluspaikoista vallitsevasta pulasta. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että paras tapa korjata tilannetta on siirtää siviilipalvelusvelvollisten palvelusaikaisia elinkustannuksia palveluspaikoilta valtion maksettavaksi. Siviilipalveluksessa on kysymys valtion asettamasta velvollisuudesta, joten valtion tulee myös vastata sitä suorittavien toimeentulosta palveluksen aikana.

Allekirjoita vetoomus siviilipalveluksen lyhentämisen puolesta!

YK:n ihmisoikeuskomitea totesi heinäkuussa 2013, että siviilipalveluksen kesto on Suomessa rangaistuksen luontoinen ja Suomen tulisi lyhentää sitä. Asiaa koskevaan eduskuntakysymykseen 19.12.2013 antamassaan vastauksessa työministeri Lauri Ihalainen kuitenkin totesi, ettei "hallituksessa ole vireillä suunnitelmia siviilipalveluksen lyhentämisestä".

Kysymyksiä kansalaispalveluksesta

Yksi juonne viime aikoina velloneessa asevelvollisuuskeskustelussa on ollut kansalaispalvelus: miesten yhä valikoivamman asevelvollisuuden sijasta nuoret velvoitettaisiin sukupuolesta riippumatta suorittamaan kansalaispalvelus. Sen voisi suorittaa armeijassa varusmiespalveluksena, mutta huomattavasti nykyistä useampi suorittaisi sen armeijan ulkopuolella. Useiden kansalaispalvelusaloitteiden mukaan suuri osa armeijan ulkopuolella palvelevista suorittaisi sen esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tai ympäristökatastrofien torjunnan alalla.

YK:n ihmisoikeuskomitea vaatii Suomea lyhentämään siviilipalvelusta - hallitus ei ole tekemässä mitään

Voit allekirjoittaa vaatimuksen siviilipalveluksen lyhentämisen puolesta adressit.com -sivustolla.

Tiedotusvälineille 23.12.2013 klo 13.00

Kirje sivareille 2.12.2013

Moi,

ja hyvää alkavaa talvea! Meillä olisi seuraavaa asiaa:

* Allekirjoita kansalaisaloite asevelvollisuutta vastaan

Syyskuun alussa käynnistyi runsaasti huomiota herättänyt ”Ohi on” -kansalaisaloitekampanja asevelvollisuutta vastaan. Aloitteessa vaaditaan asevelvollisuuden lakkauttamista Suomessa ja jos se kerää puolen vuoden aikana tarpeeksi allekirjoituksia, se siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Ja vaikkei keräisikään, jokainen uusi allekirjoittaja kyseenalaistaa omalta osaltaan asevelvollisuuden mielekkyyden tämän päivän Suomessa.

Yhdistele sisältöä