Siviilipalvelus

Vetoomus siviilipalvelun puolesta

Suomen laki turvaa mahdollisuuden siviilipalveluun. Siviilipalvelu merkitsee asevelvollisuuden suorittamista armeijan ulkopuolella valtion tai kuntainliittojen palveluksssa. Tänäkin vuonna yli 1000 miestä käyttää oikeuttaan siviilipalveluun.

Siviilipalvelun asemaa on viime aikoina pyritty horjuttamaan: puolustusministeriön asettama työryhmä ehdotti tammikuussa 1980 siviilipalvelun kytkemistä kokonaismaanpuolustukseen. Koska siviilipalvelusmiehet eivät pyri edistämään maanpuolustusaatetta, vaan kansainvälistä rauhaa, työryhmän ehdotukset rakentuvat väärälle pohjalle.

Siviilipalvelu rauhanpalvelukseksi

Työvoimaministeriö asetti keväällä 1980 uuden työryhmän tutkimaan siviilipalvelua. Työryhmän määräaika on tämän vuoden loppuun. Siviilipalvelusmiesliitto lähetti 24.9.1980 työryhmän jäsenille kirjeen, jossa se esitteli siviilipalvelusmiesten vaatimuksia siviilipalveluksen kehittämiseksi. Liiton esittämät vaatimukset olivat seuraavat:

1) Siviilipalvelukseen on sisällytettävä koulutusjakso (1-2 kk), joka sisältää rauhantutkimuslaitoksen ja rauhanjärjestöjen antamaa koulutusta.

Yhdistele sisältöä