Siviilipalvelus

Sivarin vapaudet: valvo, ole syömättä!

Innokkaimmat vertailijat ovat laskeskelleet sivarien ja varusmiesten päivittäisiä työmääriä vähintäänkin yhtä kiihkeästi kuin USA ja Neuvostoliitto vertailevat aseistuksensa määriä. Vertaus aselaskentaan on osuva sikäli, että kysymys on yhtä moniselitteisestä asiasta; yhteismitattomia asioita vertailtaessa oikeita vastauksia ei ole olemassa.

Sivarien ja varusmiesten työmäärien vertailu sujuu muutenkin asevertailujen tyyliin. Laskennassa käytetään kaikki mahdolliset keinot, jotta tilanne saataisiin näyttämään oman mielen mukaiselta.

Epäluotettava Amnesty

Amnesty International on epäluotettava sisäpoliittinen lyömäase, vallankumouksillisten oppositioainesten käsikassara. Näin ovat todenneet kaikkien niiden maiden johtajat, jotka ovat joutuneet AI:n huomion kohteeksi. Amnestyn työ on tasapuolista ja merkittävää vain niin kauan kuin se kohdistuu muihin maihin.

Tässä suhteessa puhuvat Idi Amin, Argentiinan ja Uruguayn kenraalit, kaiken maailman kiduttajat ja hirmuhallitsijat samalla suulla. Myös idän ja lännen johtajat suhtautuvat omista syistään Amnestyyn yhtä tasapuolisen kielteisesti.

Laki ja oikeus

"Amnestyn listoille meidät uhkaa passittaa muuan perustuslaillisen demokratiamme keskeinen periaate. Periaate, jonka mukaan lain rikkomisesta seuraa rangaistus. Sillä lain rikkomisesta on kysymys, kun Suomen mies kieltäytyy täyttämästä asevelvollisuuttaan säädetyssä järjestyksessä..."

Näin hurskastelee Turun Sanomien kolumnisti Juhani Heimonen, ja samanlaisia lauluja laulelevat monet muut.

Vakaumus kuuluu normaalielämän - ei psykiatrian piiriin

Aseellinen varusmiespalvelu tähtää sotimisen aakkosten opettamiseen. Sodassa, kuten tiedämme, pyritään viholliselle aiheuttamaan niin suuria inhimillisiä ja aineellisia vahinkoja että vihollinen luopuu vihamielisistä aikeistaan ja toiminnoistaan. Sodassa tapetaan ihmisiä; tämä on kaiken sodan julma perustapahtuma.

"Suomeen ei tarvita narrin oikeutta"

Järkyttävää ja irvokasta oikeuden pilkkaa, kansalaisten perusoikeuksien raakaa tallaamista: asevelvollisten tutkijalautakunnan perusrutiini, toiminta ja menettelytavat.

Asevelvollisten tutkijalautakunta voi mitään perusteluja esittämättä, 15 minuutin farssinomaisen pikakuulustelun jälkeen käytännössä tuomita Suomen kansalaisen yhdeksäksi kuukaudeksi vankilaan.

Yhdistele sisältöä