Varusmiespalveluksen hyvittäminen opinnoissa voi vaarantaa yhdenvertaisuuden toteutumisen

tiedotusvälineille 29.1.2010 klo 15.00

Tänään tiedotusvälineissä julkaistujen tietojen mukaan opetusministeri Henna Virkkunen haluaa, että varusmiespalveluksessa saadusta koulutuksesta myönnettäisiin korkeakoulujen opintopisteitä.

Aseistakieltäytyjäliitto pitää aloitetta varsin ongelmallisena perusoikeuksiin sisältyvän yhdenvertaisuuden kannalta. Enemmistö ihmisistä ei suorita varusmiespalvelusta joko sukupuolen, vakaumuksen tai mielipiteen (aseistakieltäytyjät) tai terveydentilan (palveluksesta vapautetut) johdosta. Ihmisten asettaminen erilaiseen asemaan ilman hyväksyttävää perustetta mm. näistä syistä on nimenomaisesti kielletty Suomen perustuslaissa. Perustuslaki asettaa myös julkiselle vallalle, jota käyttävät sekä korkeakoulut että opetusministeriö, erityisen velvoitteen turvata perusoikeuksien toteutuminen.

Varusmiespalveluksen hyvittäminen opinnoissa tarkoittaa sellaisen kokemuksen hyvittämistä, jota enemmistöllä ihmisistä ei ole mahdollisuutta hankkia. Sitä mahdollisesti hyvitettäessä lähtökohtana tulisi olla vähintäänkin se, että varusmiespalveluksessa hankittu kokemus todellakin on kyseisen opintoalan kannalta relevanttia eikä sitä aseteta etusijalle muualla hankittuun vastaavaan verrattuna. Itsestään selvää tulisi olla myös, että siviilipalveluksessa hankituista taidoista, tiedoista tai kokemuksesta hyvitettäisiin vastaavasti kuin varusmiespalveluksessa hankituista.

On puhuttu myös nimenomaan armeijassa hankitun johtajakoulutuksen tai -kokemuksen hyvittämisestä. Tällöin on syytä muistaa se, että laissa asetettuun asevelvollisuuteen, sotilaskuriin ja tottelemattomuudesta seuraaviin vapausrangaistuksiin perustavassa armeijatoiminnassa lienee kysymys lähtökohtaisesti eri asiasta kuin vapaaehtoiseen sitoutumiseen perustuvassa työelämässä tapahtuvasta johtamisesta.

Aseistakieltäytyjäliitto on toteuttanut vuodesta 2006 alkaen kampanjaa siviilipalvelusmiehiin ja muihin aseistakieltäytyjiin työelämässä ja muualla yhteiskunnassa kohdistuvan syrjinnän kitkemiseksi.