Aseistakieltäytyjäliitto kommentoi Halosen ajatuksia - SUURIMMAT UUDISTUSTARPEET VARUSMIESPALVELUKSEN PUOLELLA

tiedotusvälineille 25.1.2010 klo 19.00

Aseistakieltäytyjäliitto pitää tasavallan presidentti Tarja Halosen tänään esittämiä ajatuksia siviili- ja aseellisen palveluksen yhteen kytkemisestä joiltain osin mielenkiintoisina, vaikkakin käytännössä varsin ongelmallisina. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan presidentti ehdottaa, että asevelvollisten ”koulutuksen alkuvaiheessa voisi olla hyödyllistä yhdistää koulutusjaksoja”. Liitto näkee, että suurimmat uudistamistarpeet ovat nykymuotoisena tarpeettomaksi käyvän varusmiespalveluksen puolella.

”Vaikka palveluksen suorittaneiden määrä on ollut voimakkaassa laskussa ja Suomessa on jo tosiasiassa siirrytty hyvän matkaa kohti valikoivaa asevelvollisuutta, sotilaallisen koulutuksen saa edelleen huomattavasti suurempi määrä nuoria kuin minkään todellisuuspohjaisen uhkakuva-arvion mukaan olisi perusteltua. Ehkäpä olisi järkevää selvittää, kannattaisiko myös varusmiehille antaa nykyistä enemmän koulutusta erilaisten reaalisten, ei-sotilaallisten turvallisuuden uhkien varalta. Mikäli sellaiseen taas ei ole tarvetta, olisi syytä pohtia asevelvollisuuden lakkauttamista kokonaan”, liitto toteaa.

Siviilipalveluksen sisältöä mahdollisesti uudistettaessa on muistettava, että se on tarkoitettu palvelusmuodoksi niille, jotka eivät vakaumuksensa takia halua osallistua aseelliseen maanpuolustukseen. Näin ollen ei ole mahdollista, että siviilipalvelukseen hakeutuneita määrättäisiin armeijan järjestämään tai muuten sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvään koulutukseen.

Siviilipalvelusta voisi sen sijaan kehittää edelleen lisäämällä siihen nykyistä enemmän esim. erilaisia arjen turvallisuutta lisääviä, ei-sotilaallisiin uhkiin varautumista parantavia, konflikteja ennalta ehkäiseviä ja rauhaa rakentavia sisältöjä, Aseistakieltäytyjäliitto toteaa. Tällä hetkellä sivareille annetaan palveluksen alussa olevan neljän viikon mittaisen koulutusjakson aikana koulutusta mm. kulttuuriomaisuuksien suojelemiseen, öljyonnettomuuksien torjuntaan ja palontorjuntaan.