Sivareiden ilmaismatkojen määrän rajoitus poistuu

Siviilipalvelusmiesten ilmaismatkojen määrää koskeva rajoitus poistuu vuodenvaihteessa. Asia varmistui, kun eduskunta hyväksyi kyseisen lainmuutoksen marraskuun puolivälissä. Matkan kohdepaikkakuntia koskeva rajoitus jää kuitenkin ennalleen. Samalla siviilipalveluksen hallinto muuttuu niin, että sivarikeskus siirtyy Lapinjärven kunnalta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alaisuuteen. Tämä muutos ei juuri vaikuta sivaria suorittavien arkeen.

Asian käsittelyn yhteydessä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kiinnitti huomiota palveluspaikkojen määrään. Valiokunta ilmaisi pitävänsä tärkeänä, että sivaripaikkojen lisäämiseen kiinnitetään "entistä enemmän" huomiota ja velvoitti sivarikeskusta aktiivisuuteen asiassa. Se halusi myös, että palveluspaikkoja on tarjolla kaikkialla Suomessa, jotta sivareilla on mahdollisuus löytää palveluspaikka läheltä kotiaan. Aseistakieltäytyjäliitto oli kuultavana valiokunnassa.