Palveluspaikkapula ratkaistava lisäämällä valtion vastuuta kustannuksista

lehdistötedote 13.4.2014 klo 17.30

Monet tiedotusvälineet ovat uutisoineet tänään siviilipalveluspaikoista vallitsevasta pulasta. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että paras tapa korjata tilannetta on siirtää siviilipalvelusvelvollisten palvelusaikaisia elinkustannuksia palveluspaikoilta valtion maksettavaksi. Siviilipalveluksessa on kysymys valtion asettamasta velvollisuudesta, joten valtion tulee myös vastata sitä suorittavien toimeentulosta palveluksen aikana.

Mikäli tämä ei onnistu, tulee ottaa harkittavaksi siviilipalvelusjärjestelmän lakkauttaminen ja aseistakieltäytyjien vapauttaminen kaikesta palveluksesta. Asevelvollisuutta vielä ylläpitävistä maista näin on toimittu Norjassa.

Siviilipalvelusmiesten palvelusaikaiset asumiskustannukset siirrettiin vuonna 2008 osittain valtion maksettavaksi. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että tämänhetkisessä tilanteessa on välttämätöntä kasvattaa valtion korvausosuutta. Palveluspaikat joutuvat kustantamaan myös sivareidensa ruokailun, terveydenhoidon ja päivärahat.

Uutisissa kerrotaan, että ilman palveluspaikkaa jäävät siviilipalvelusmiehet ottavat henkilökohtaista syylomaa. Henkilökohtainen syyloma on kuitenkin tarkoitettu siviilipalvelusvelvollisen henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen, mikäli hän sellaista oma-aloitteisesti hakee. Sitä ei voi käyttää palveluspaikkapulasta aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseen eikä missään tapauksessa vastoin kyseisen sivarin tahtoa, Aseistakieltäytyjäliitto toteaa.