Kirje sivareille 2.12.2013

Moi,

ja hyvää alkavaa talvea! Meillä olisi seuraavaa asiaa:

* Allekirjoita kansalaisaloite asevelvollisuutta vastaan

Syyskuun alussa käynnistyi runsaasti huomiota herättänyt ”Ohi on” -kansalaisaloitekampanja asevelvollisuutta vastaan. Aloitteessa vaaditaan asevelvollisuuden lakkauttamista Suomessa ja jos se kerää puolen vuoden aikana tarpeeksi allekirjoituksia, se siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Ja vaikkei keräisikään, jokainen uusi allekirjoittaja kyseenalaistaa omalta osaltaan asevelvollisuuden mielekkyyden tämän päivän Suomessa.

Kampanjaa on tukemassa useita eri järjestöjä, joista Aseistakieltäytyjäliitto on yksi. Kampanjan nettisivut löytyvät osoitteesta http://ohion.fi. Perusteet AKL:n mukanaololle löytyvät taas www-sivustollamme olevasta tekstistä: http://akl-web.fi/asevelvollisuus/Loppu_asevelvollisuudelle. Voit osallistua kampanjaan täyttämällä kirjeen mukana olevan lomakkeen ja palauttamalle sen Aseistakieltäytyjäliiton toimistoon (osoite lomakkeessa). Meiltä voi myös tilata lisää lomakkeita. Aloitteen voi allekirjoittaa myös netissä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/468.

Aseistakieltäytyjäliitto kannattaa asevelvollisuuden ja sen myötä luonnollisesti myös pakollisen siviilipalveluksen lakkauttamista. Niin kauan kuin ne kuitenkin ovat olemassa, jatkamme toimintaamme sen puolesta, että niille jotka eivät armeijaa halua käydä, on tarjolla mahdollisimman hyvä vaihtoehto.

* YK:n ihmisoikeuskomitean kannanotto siviilipalveluksesta

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea totesi tämän vuoden heinäkuussa, että siviilipalveluksen kesto on Suomessa rangaistuksen luontoinen ja Suomen tulisi lyhentää sitä. Kannanotto perustuu kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen ja ihmisoikeuskomitealla on valta tulkita sitä. Sopimus sitoo Suomea, joten käytännössä kannanoton tulisi merkitä sitä, että siviilipalveluksen kesto lyhenee merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Valitettavasti käytännössä asiat eivät ole näin yksinkertaisia ja myönteisen lausunnon muuttaminen eduskunnan hyväksymäksi laiksi vaatii paljon työtä. Aseistakieltäytyjäliitto työskentelee parhaillaan asian parissa, joten siihen palataan.

Vuoden 2014 alussa astuu voimaan pari siviilipalvelusta koskevaa muutosta. Tähän saakka valtio on hankkinut siviilipalvelushallinnon ostopalveluna ja Lapinjärven siviilipalveluskeskus toiminut Lapinjärven kunnan alaisuudessa, mutta ensi vuoden alusta keskus siirtyy suoraan valtiolle Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alaisuuteen. Muutos ei käytännössä vaikuta parhaillaan työpalvelustaan suorittavien sivareiden arkeen. Lisäksi ilmaismatkojen määrää koskeva rajoitus poistuu, eli vuodenvaihteen jälkeen niitä saa niin paljon kuin haluaa käyttää. Ilmaismatkojen kohdepaikkakuntia koskevat rajoitukset jäävät kuitenkin voimaan.

*Aseistakieltäytyjäliiton toimisto neuvoo

Aseistakieltäytyjäliiton toimisto antaa muun toimintansa ohessa neuvontaa siviilipalvelukseen liittyvissä asioissa. Eli jos sinulla on palveluksen suorittamiseen – lomiin, lykkäyksiin, kurinpitorangaistuksiin, laissa turvattujen taloudellisten oikeuksiesi toteutumiseen tms. - liittyviä ongelmia, ota yhteyttä! Neuvonta puhelimitse 040-8362786, sähköpostitse toimisto(at)akl-web.fi.

Erityisen tärkeää yhteydenotto on, mikäli suunnittelet palveluksen keskeyttämistä ja totaalikieltäytyjäksi ryhtymistä, tai jos sinua vastaan nostetaan muista syistä syyte siviilipalvelusrikoksesta tai siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Asiantuntevaa apua on tarjolla, joten älä jätä itseäsi yksin ongelmatilanteissa! Lakiasiainsihteerimme Juha Keltin tavoittaa puhelimitse numerosta 040-56 38 731 ja sähköpostitse osoitteesta juha.keltti(at)akl-web.fi

* Ongelmia päästä armeijasta sivariin?

Aseistakieltäytyjäliiton tietoon tulee säännöllisesti tapauksia, joissa sivariin kesken varusmiespalveluksen hakevilla on ollut vaikeuksia päästä pois armeijasta. Sivariin hakevia saatetaan viedä kuraattorien, lääkäreiden tai upseerien usein painostuksenomaisiin puhutteluihin, joissa voidaan kysellä vakaumuksesta, syistä hakea siviilipalvelukseen yms. Pahimmissa tapauksissa sivariin hakeva on päässyt pois armeijasta vasta useiden päivien kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Tällainen on kuitenkin lähtökohtaisesti laitonta, sillä siviilipalveluslain (13§) mukaan siviilipalvelushakemus on käsiteltävä viipymättä. Mitään vakaumuksentutkintaa ei myöskään saa harjoittaa, sillä lain mukaan hakukaavakkeessa tehty ilmoitus vakaumuksen olemassaolosta riittää.

Aseistakieltäytyjäliitto toteuttaa kampanjaa, jonka tarkoitus on päästä eroon armeijan vitkuttelusta sivarihakemusten käsittelyssä. Onko sinulla kokemuksia tällaisista ongelmista? Jos on, ota yhteyttä Aseistakieltäytyjäliittoon, niin voimme ryhtyä haluamiisi toimenpiteisiin. Mahdollisia keinoja voivat olla hallintokantelut (esim. eduskunnan oikeusasiamiehelle), törkeimmissä tapauksissa tarvittaessa rikosilmoitukset.

* Syrjinnän vastainen kampanja

Aseistakieltäytyjäliitto toteuttaa kampanjaa siviilipalvelusmiesten ja muiden aseistakieltäytyjien työelämässä ja muualla yhteiskunnassa kohtaamaa syrjintää vastaan. Syrjintää tai muuten lainvastaista toimintaa saattavat olla yhdenvertaisuuslainsäädännön perusteella esim. seuraavat tapaukset:

- työntekijää valittaessa suositaan armeijan käyneitä tai armeijassa opittuja taitoja ilman lainmukaisia, työn sisältöön liittyviä perusteita

- työpaikkailmoituksessa edellytetään armeijan tai asevelvollisuuden suorittamista

- työpaikkahakemuksessa kysytään asevelvollisuuden suorittamiseen liittyviä tietoja

- oppilaitos myöntää suorituksia armeijasta hankituista ansioista, muttei siviilipalveluksesta

- esim. pääsy- tai matkalipuissa myönnetään alennuksia varusmiehille, muttei siviilipalvelusmiehille.

Mikäli olet törmännyt tällaisiin, ota yhteyttä AKL:on niin ryhdymme toimenpiteisiin! AKL on puuttunut satoihin tällaisiin tapauksiin, useimmiten jättämällä toimenpidepyynnön työsuojeluviranomaisille tai ottamalla suoraan yhteyttä yrityksiin. Lähes kaikissa AKL:n tietämissä ratkaisuissa työnantajien menettelyä on pidetty joko selkeästi syrjivänä tai vähintäänkin ongelmallisena. Lukuisat yritykset ovat myös omatoimisesti korjanneet laittoman menettelynsä otettuamme heihin yhteyttä.

* Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa tai sähköpostissa

Aseistakieltäytyjäliiton toiminnan seuraaminen onnistuu helpoimmin sähköisesti. AKL:n Facebook-sivulle ilmestyy tietoa järjestön toiminnasta ja muusta aiheeseen liittyvästä mielenkiintoisesta reaaliajassa. Sivustolla on tällä hetkellä jo lähes 900 tykkääjää ja se löytyy osoitteesta https://fi-fi.facebook.com/aseistakieltaytyjaliitto. Tuoretta tietoa saat myös vastikään avatulta twitter-tililtämme, jonka osoite on https://twitter.com/Akl_Wri

Aseistakieltäytyjäliiton ylläpitämä sivari-lista on sähköpostilista, jolla käsitellään siviilipalvelukseen liittyviä asioita. Listalla on tällä hetkellä yli 1000 tilaajaa ja sillä liikkuvien viestien määrä kohtuullinen (tavallisesti korkeintaan viesti/viikko). Lista on moderoitu, joten asiattomuudet eivät sille pääse. Ohjeet sivari-listalle ja muille AKL:n sähköpostilistoille liittymisestä löytyvät täältä: http://www.akl-web.fi/yhdistys/sahkopostilistat

* Liity Aseistakieltäytyjäliittoon!

Aseistakieltäytyjäliitto tarvitsee jäseniä voidakseen ylläpitää ja kehittää toimintaansa. Palveluksessa olevien siviilipalvelusmiesten jäsenmaksu on mitoitettu sivarien tulojen mukaan, sillä se on vain 5 euroa. Jäsenmaksun voi maksaa tilillemme SAMPO PANKKI 800017-750541 (IBAN FI87 8000 1700 7505 41, BIC DABAFIHH). Jäsenenä saat Sivari&Totaali-lehden ja jäsenkirjeet kotiisi, saat alennusta AKL:n järjestämistä matkoista ja järjestömme myyntituotteista voit osallistua järjestömme vuosikokouksiin päätösvaltaisena ja tietysti olet omalta osaltasi tukemassa sitä, että toimintamme aseistakieltäytyjien puolesta militarismia vastaan voi jatkua ja kehittyä. Luettelo yllämainituista tuotteistamme löytyy www-sivustoltamme: http://www.akl-web.fi/yhdistys/myyntituotteet.

* Ja lopuksi...

Kirjeen mukana on Aseistakieltäytyjäliiton pieni joululahja kaikille palvelusta suorittaville sivareille. Mikäli haluat ilahduttaa sellaisella myös sukulaisiasi tai ystäviäsi, niitä voi tilata toimistoltamme lisää muodolliseen hintaan 5 €/10 kpl.

ystävällisin terveisin:

Paavo Kolttola puheenjohtaja Aseistakieltäytyjäliitto ry

Kaj Raninen järjestösihteeri Aseistakieltäytyjäliitto ry