Saksa

Siviilipalvelus lyhenee Saksassa – sivarien määrä kasvaa

Siviilipalvelus on lyhentynyt muurin murtumisen jälkeen kymmenellä kuukaudella ja on vain kuukauden varusmiespalvelusta pitempi, päivärahoissa ei ole valittamista, ja asumisen on ojennuksessa. Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna siviilipalvelus Saksassa on mielekäs vaihtoehto. Ajatteleepa niin moni saksalainen nuorukainenkin - suunnilleen puolet nykyisistä ikäluokista suorittaa siviilissä palveluksensa isänmaalleen.

Rauhan puolesta Berliinissä

Lauantaina 13.10. oli Saksassa useassa kaupungissa sodan vastaisia mielenosoituksia. Itse osallistuin suurimpaan niistä Berliinissä. Mielenosoituksessa oli ihmisiä järjestäjien mukaan 50 000, poliisi puolestaan arvioi väkimääräksi 15 000. Totuus lienee jotain siltä väliltä.

Vuoksiaaltoa vastaan – vastarintaa natsien Saksassa

Aina on ollut ihmisiä, jotka ovat olleet valmiita vaarantamaan henkensä kamppailussa sotaa vastaa ja liian harvoin on huudettu ääneen niiden ihmisten nimiä, joiden vastarinta on – periaatteellisista syistä – ollut väkivallatonta. Alla on joitakin nimiä rauhaan omistautuneiden inspiroivasta kunnialistasta. He ovat kaikki Saksan kolmannen valtakunnan kansalaisia, jotka etsivät ja löysivät keinoja vastustaa natsien sortoa. “Eivät kaikki saksalaiset ole tuollaisia”, huusi saksalainen kveekarityttö, kun kauppias kävi hänen kimppuunsa, kun hän ei esittänyt Heil Hitler -tervehdystä.

Asevelvollisuuskeskustelua saksassa

Saksassa käytiin alkukesällä vilkasta keskustelua armeijan uudistamisesta. Entisen liittopresidentti Richard von Weizsäckerin johtama arvovaltainen työryhmä ehdotti maan asevoimien merkittävää muuttamista. Projektin lähtökohtana on tarve mukauttaa Saksan puolustusvoimat kylmän sodan jälkeiseen aikaan. Suunnitelman mukaan palveluksessa olevien saksalaissoti-laiden määrää vähennettäisiin 80.000:lla – tämän hetken yli 320.000:sta 240.000:een – koska tarve aluepuolustukseen on merkittävästi vähentynyt.

NATO:n psykologinen projektio

“Uskon että lännen tapaan toimia Kosovossa vaikutti kollektiivisen psykologian, syvien kult­tuuristen koodien ja läntisten ekspansionististen/missionaaristen arvojen kaltaisia ylen­kat­sot­tu­ja tai huo­miot­ta jä­tet­ty­jä ulot­tu­vuuk­sia, ja us­kon että teemme viisaasti jos keskus­te­lemme niistä.

Yhdistele sisältöä