Reservinkieltäytyminen

Muutoksia aseistakieltäytyjien kohtelussa

Kysymys nykyisen asevelvollisuuslain perustuslainmukaisuudesta jätettiin perustuslakituomiosistuimen tutkittavaksi tammikuussa 2002. Päätöstä ei ole vielä annettu. Presidentti Roh Moo-Hyun suhtautui ehdokkaana ollessaan myönteisesti vaatimuksiin aseistakieltäytymistä koskevien säädösten uudistamiseen. Kuitenkaan uusi hallitus ei ole ryhtynyt mihinkään konkreettisiin toimiin. Useat lainsäätäjät jättivät alkuvuonna 2001 Etelä-Korean parlamentissa aloitteen vaihtoehtopalvelusta säätävästä laista, mutta epäonnistuivat konservatiivisten kristittyjen ryhmien voimakkaan vastustuksen takia.

Kuuliaisuuden rajat

’Valikoiva aseistakieltäytyminen’ muodostaa merkittävän poikkeuksen verrattuna perinteiseen antimilitaristiseen kieltäytymiseen, jota tekevät pasifistit ja antimilitaristit, jotka kieltäytyvät kokonaan asepalveluksesta tai osallistumisesta sotilaalliseen toimintaan. Valikoiva aseistakieltäytyminen syntyi Israelissa erityisissä oloissa, joita yksittäiset sotilaat ja reserviläiset kohtasivat. He eivät vastustaneet asepalvelusta periaatteellisella tasolla – eivät edes osallistumista taisteluun kun se on oikeutettua viimeisenä keinona vastustaa hyökkääjää, jos kaikki muut keinot on käytetty.

Ohmets Lesarev – Rohkeus kieltäytyä

Aseistakieltäytymisen kaikki eri muodot ovat nousseet Israelissa uuteen kukoistukseen palestiinalaisalueiden verisen miehityksen jatkuessa ja sodan vaatiessa yhä uusia uhreja Israelin armeijan reserviläisten joukosta. Kieltäytyjistä merkittävimässä osassa eivät ole johdonmukaisesti kaikkea väkivaltaa kaihtava pasifistiaseistakieltäytyjien vähemmistö. Israelin hallitus ei ole kovin huolissaan tuhansista “harmaista aseistakieltäytyjistä”, jotka ovat välttäneet palveluksen väärennetyillä lääkärintodistuksilla tai muilla asiakirjoilla.

Asiallista, hyödyllistä ja tarpeellista

Täydennyspalvelusta on käsitelty kaikissa Sivari & totaalin tämän vuoden numeroissa. Nyt on kehujen vuoro.

Kiuruveden kaupunki ylpeilee kahdella seikalla. Ensinnäkin kaupungissa on eniten lehmiä koko Suomenmaassa ja toisekseen se pitää itseään “Suomen Luomupääkaupunkina”. Valitettavasti kumpaiseenkaan asiaan ei pääse tutustumaan, jos on määrätty paikkakunnalle täydennyspalvelukseen.

Reservinkieltäytyjät tyytymättömiä täydennyspalveluksen sisältöön

Lapinjärven koulutuskeskuksessa elokuussa täydennyspalvelusta suorittaneet reservinkieltäytyjät jättivät keskuksen johtaja Eero Soiniolle kirjelmän, jossa he kritisoivat palveluksen sisältöä ja pyysivät vastauksia kysymyksiin reservinkieltäytyjien ja siviilipalvelusmiesten sodanaikaisesta asemasta. 14 kirjelmän allekirjoittanutta reservinkieltäytyjää moittivat täydennyspalvelusta rangaistuksenomaiseksi työ- palveluksi.

Yhdistele sisältöä