Reservinkieltäytyminen

Kuuliaisuuden rajat

’Valikoiva aseistakieltäytyminen’ muodostaa merkittävän poikkeuksen verrattuna perinteiseen antimilitaristiseen kieltäytymiseen, jota tekevät pasifistit ja antimilitaristit, jotka kieltäytyvät kokonaan asepalveluksesta tai osallistumisesta sotilaalliseen toimintaan. Valikoiva aseistakieltäytyminen syntyi Israelissa erityisissä oloissa, joita yksittäiset sotilaat ja reserviläiset kohtasivat. He eivät vastustaneet asepalvelusta periaatteellisella tasolla – eivät edes osallistumista taisteluun kun se on oikeutettua viimeisenä keinona vastustaa hyökkääjää, jos kaikki muut keinot on käytetty.

Ohmets Lesarev – Rohkeus kieltäytyä

Aseistakieltäytymisen kaikki eri muodot ovat nousseet Israelissa uuteen kukoistukseen palestiinalaisalueiden verisen miehityksen jatkuessa ja sodan vaatiessa yhä uusia uhreja Israelin armeijan reserviläisten joukosta. Kieltäytyjistä merkittävimässä osassa eivät ole johdonmukaisesti kaikkea väkivaltaa kaihtava pasifistiaseistakieltäytyjien vähemmistö. Israelin hallitus ei ole kovin huolissaan tuhansista “harmaista aseistakieltäytyjistä”, jotka ovat välttäneet palveluksen väärennetyillä lääkärintodistuksilla tai muilla asiakirjoilla.

Asiallista, hyödyllistä ja tarpeellista

Täydennyspalvelusta on käsitelty kaikissa Sivari & totaalin tämän vuoden numeroissa. Nyt on kehujen vuoro.

Kiuruveden kaupunki ylpeilee kahdella seikalla. Ensinnäkin kaupungissa on eniten lehmiä koko Suomenmaassa ja toisekseen se pitää itseään “Suomen Luomupääkaupunkina”. Valitettavasti kumpaiseenkaan asiaan ei pääse tutustumaan, jos on määrätty paikkakunnalle täydennyspalvelukseen.

Reservinkieltäytyjät tyytymättömiä täydennyspalveluksen sisältöön

Lapinjärven koulutuskeskuksessa elokuussa täydennyspalvelusta suorittaneet reservinkieltäytyjät jättivät keskuksen johtaja Eero Soiniolle kirjelmän, jossa he kritisoivat palveluksen sisältöä ja pyysivät vastauksia kysymyksiin reservinkieltäytyjien ja siviilipalvelusmiesten sodanaikaisesta asemasta. 14 kirjelmän allekirjoittanutta reservinkieltäytyjää moittivat täydennyspalvelusta rangaistuksenomaiseksi työ- palveluksi.

Täydennyspalveluksessa Lapinjärvellä

Olin toukokuun lopussa Lapinjärvellä suorittamassa “rangaistukseni” muutaman vuoden takaisesta reservinkieltäytymisestäni. Viikko alkoi normaalisti ilmoittautumisella ja liinavaatteiden sekä haalareiden kuittauksella. Heti alkuun Siviilipalveluskeskuksen johtaja Eero Soinio piti meille 23:lle täydennyspalvelusta suorittamaan saapuneelle nuorelle miehelle noin tunnin mittaisen pienimuotoisen luennon täydennyspalveluksen asemasta ja sen suorittamisesta Lapinjärvellä. Heti luennolla meidät jaettiin noin neljän hengen ryhmiin ja hieman myöhemmin kahvien jälkeen aloitimme työt.

Yhdistele sisältöä