Reservinkieltäytyminen

Aseistakieltäytyjäliitto avannut Eroa-armeijasta.fi -sivuston reserviläisille

Eroa-armeijasta.fi on uusi infosivusto, jonka tarkoituksena on jakaa  tietoa reservinkieltäytymisestä.

Reservinkieltäytyjien määrä uuteen nousuun

Aseistakieltäytyjäliittoon tuli elo- ja syyskuun vaihteessa lyhyen ajan sisällä poikkeuksellisen paljon reservinkieltäytymistä koskevia tiedusteluja. Piikki osui samaan aikaan, kun NATO-isäntämaasopimuksen allekirjoittaminen julkistettiin ja Turussa järjestettiin NATO-maiden laivastosotaharjoitus. Monet kyselijöistä sanoivatkin aikovansa irtisanoutua armeijan reservistä vastalauseena Suomen tiivistyvälle NATO-yhteistyölle.

Reservinkieltäytyjillä oikeus palkkaan täydennyspalveluksen aikana

Yhdenvertaisuusperiaatteen johdosta aseistakieltäytyjien oikeudet ovat lähtökohtaisesti samat kuin armeijan käyvienkin: aseistakieltäytyminen perustuu tekona vakaumukseen ja mielipiteisiin, ja erilaiseen asemaan asettaminen tällaisten seikkojen johdosta voi merkitä yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää.

Reservinkieltäytymiskampanja käynnistyy

 

Reservinkieltäytyminen, lakiteknisesti ottaen täydennyspalvelukseen hakeutuminen, on aseistakieltäytymisvaihtoehto asevelvollisuuden tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneille. Vuoden 2008 alussa voimaan astunut nykyinen siviilipalveluslaki takaa täydennyspalveluksen suorittaneille reservinkieltäytyjille vapautuksen aseellisesta palveluksesta myös sodan aikana. Tämän johdosta AKL aloittaa reservinkieltäytymiskampanjan.

 

Yhdistele sisältöä