Reservinkieltäytyjillä oikeus palkkaan täydennyspalveluksen aikana

Yhdenvertaisuusperiaatteen johdosta aseistakieltäytyjien oikeudet ovat lähtökohtaisesti samat kuin armeijan käyvienkin: aseistakieltäytyminen perustuu tekona vakaumukseen ja mielipiteisiin, ja erilaiseen asemaan asettaminen tällaisten seikkojen johdosta voi merkitä yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää.

Käytännössä ongelmia kuitenkin saattaa edelleen esiintyä. Eräs esimerkki on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES): sopimuksessa mainitaan, että reservin kertausharjoitusajalta maksetaan palkkaa (vähennettynä kertausharjoituksista maksettavalla korvauksella), mutta täydennyspalvelusta suorittavista ei ollut mainintaa.

Tämän johdosta Hyvinkään kaupungin henkilöstöjohtaja oli päättänyt, että kaupungin virassa opettajana toimivalle, joulukuussa 2012 täydennyspalveluksen suorittaneelle reservinkieltäytyjälle ei makseta palkkaa täydennyspalveluksen ajalta. Yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoon (6§) perustuneen oikaisuvaatimuksen jälkeen Hyvinkään kaupunki päätti kuitenkin maksaa palkan sekä asianomaiselle että muille täydennyspalvelusvelvollisille, ja muut kyseenalaista menettelyä asian suhteen noudattavat kunnan ovat nyt seuraamassa perässä. Toivottavasti täydennyspalveluksen suorittavat muistetaan seuraavalla kerralla jo KVTES:ia laadittaessa.

Mikäli joudut vastaavankaltaiseen tilanteeseen, syrjivään kohteluun ei siis kannata tyytyä. Mikäli tarvitset apua asian hoitamisessa, voit ottaa yhteyttä ammattiliittoosi ja/tai Aseistakieltäytyjäliittoon: autamme mielellämme asian saattamisessa lainmukaiselle tolalle.