Reservinkieltäytymiskampanja käynnistyy

 

Reservinkieltäytyminen, lakiteknisesti ottaen täydennyspalvelukseen hakeutuminen, on aseistakieltäytymisvaihtoehto asevelvollisuuden tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneille. Vuoden 2008 alussa voimaan astunut nykyinen siviilipalveluslaki takaa täydennyspalveluksen suorittaneille reservinkieltäytyjille vapautuksen aseellisesta palveluksesta myös sodan aikana. Tämän johdosta AKL aloittaa reservinkieltäytymiskampanjan.

 

Reservinkieltäytymiskampanjan ensimmäinen osa tapahtuu kesällä 2010. Aseistakieltäytyjäliitto kerää kieltäytymispäätöksen tehneiltä reserviläisiltä täydennyspalveluslomakkeita. Nämä lomakkeet toimitetaan syksyllä yhtenä pakettina eteenpäin. Kampanjan tarkoitus on näyttää, että kieltäytyminen on myös reserviläiselle normaali vaihtoehto. Lomakkeita kerätään Aseistakieltäytyjäliiton infopöydillä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Lomakkeen voi myös toimittaa täytettynä Aseistakieltäytyjäliiton toimistolle.

 

Kampanjan kantava teema on War Resisters' Internationalin, Aseistakieltäytyjäliiton kansainvälisen kattojärjestön tunnuslause. Kieltäytyessä kampanjan piirissä kieltäytyessä voi laittaa oman kieltäytymisperusteen. Sen lisäksi tai sen sijaan, jos haluaa, voi myös käyttää tätä tunnuslausetta: ”Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan, siksi olen päättänyt olla tukematta mitään sotaa ja kamppailla kaikkien sotien syiden poistamiseksi”. Armeijan ja reservin olemassaolo ovat jo itsessään esiehtoja sodalle, ja reservistä irtautuminen on myös irtautumista sodan väkivaltakoneistosta itsestään.

 

Kampanja tulee jatkumaan kesän jälkeenkin yksittäisissä tilaisuuksissa ja täydennyspalveluslomakkeita voi palauttaa Aseistakieltäytyjäliiton toimistolle koska tahansa.

 

Lisätietoja:

Kampanjan vetäjä:

Antti J. Sipilä, hallituksen jäsen, Aseistakieltäytyjäliitto.

050 3123 994 | antti.j.sipila(at)gmail.com

 

Aseistakieltäytyjäliiton toimisto:

040 8362 786 | toimisto(at)akl-web.fi