Oikeudenkäynti

Työministeriöltä kritiikkiä sivarikeskukselle: EI PÄÄTÖSTÄ PALVELUSKELPOISUUDESTA – MIES TURHAAN LINNAAN?

seistakieltäytyjäliiton lakiasiainsihteeri Juha Keltti teki joulukuussa –99 työministeriölle kantelun siviilipalveluskes-kuksen toiminnasta lahtelaisen siviilipalvelusvelvollisen ta-pauksessa. 7.1.2000 antamassaan vastauksessa työministeriö toteaa, että keskus oli toiminut tapauksessa virhellisesti.

 

Yhdistele sisältöä