Oikeudenkäynti

Hovioikeus kumosi muurinmurtajien vankeustuomiot

Helsingin hovioikeus kumosi 5.9.2001 kahden antimilitaristiaktiivin edellisen vuoden kesäkuussa käräjäoikeudessa saamat ehdolliset vankeustuomiot, koska syyte oli nykyisen lainsäädännön mukaan vanhentunut. Pauli Jyrkinewsky ja Jarno Salminen osallistuivat marraskuussa 1997 Muurinmurtajat-ryhmän järjestämään mielenosoitukseen Helsingin kutsuntatilaisuudessa yhdessä kahden muun henkilön kanssa, joita ei saatu lainkaan haastettua oikeuden eteen.

KHO: Positiivinen huumetulos ei ollut peruste siviilipalveluksen keskeyttämiseen

Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa sivaria suorittaneen miehen palveluksen keskeyttämiseen, joka oli tehty positiivisen huumetestituloksen ja miehen oman myöntämisen perusteella. KHO kumosi 4.9.2001 antamallaan päätöksellä siviilipalveluskeskuksen ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset, joilla miehen palvelus oli keskeytetty kannabiksen käytön perusteella. Kysymys oli terveydentilaa koskevien selvitysten riittämättömyydestä.

Helsingin käräjäoikeus lievensi rangaistusta siviilipalveluksen keskeyttämisestä

Helsinkiläinen ohjelmistoasiantuntija Toni Aittoniemi tuomittiin perjantaina 15.12. Helsingin käräjäoikeudessa 14 päivän ehdottomaan vankeusrangaistuk-seen siviilipalvelusrikoksesta. Aittoniemi oli kieltäytynyt jatkamasta palvelustaan 367 päivää palvelukseen astumisensa jälkeen. Tärkein syy Aittoniemen kieltäytymiseen oli se, että aseistakieltäytyjien asemaa sodan aikana ei ole järjestetty. Kieltäytymisajankohtaan vaikutti se, että Aittoniemen mielestä yli 12 kuukauden palvelusaika on kohtuuton. Pisin varusmiespalvelusaika on 362 päivää.

Sivarikeskuksen johtajalle tuomio sivarin herjaamisesta

Helsingin Sanomat-lehti kertoi (28.10.), että Lapinjärven siviilipalveluskeskuksen johtaja Eero Soinio on tuomittu sakkorangaistukseen herjauksesta. Hän oli nimitellyt vuonna 1998 siviilipalveluksessa ollutta savonlin-nalaismiestä saatananpalvojaksi. Sakkojen lisäksi Soinio ja Lapinjärven kunta joutuvat yhteisvas-tuullisesti maksamaan ex-sivarille 10.000 mk:n korvauksen. Hesari kertoo lisäksi, että Soinion maksettavaksi tulee oikeudenkäyntikuluja 30.000 mk.

Totaalikieltäytyjä sotavankina

Eduskunnan oikeusasiamieheltä taas pyyhkeitä sotilaspoliisikoulutukselle

Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimaja antoi 24. 10. 2000 päätöksen totaalikieltäytyjä Juan Menesesin tekemään kanteluun. Kantelu koski asevelvollisuudesta kieltäytyneen Menesesin kohtelua hänen ilmoittauduttuaan poliisille 21. 4. 1997. Hänet oli kuljetettu käsirautoihin kahlittuna Helsingin päävartiosta hänelle määrättyyn palveluspaikkaan Upinnniemen varuskuntaan ja häntä pidettiin vapautensa menettäneenä 27 tuntia.

Yhdistele sisältöä