Muurinmurtajat

avoin ja väkivallaton antimilitaristinen kansalaistottelemattomuustaryhmä

Rauhanaktivistit tukkivat aeroflotin toimiston

Kuusi helsinkiläistä rauhan-aktivistia tukki Aeroflotin toimiston sisäänkäynnin Helsingissä keskiviikkona 9. helmikuuta klo 15.30. Reilun tunnin kestäneellä tapahtumalla osoitettiin mieltä Tshetshenian sotaa vastaan. Aeroflotin työntekijät reagoivat tapahtumaan sulkemalla toimiston ennen aikojaan. Paikalle saapuneet poliisit kirjasivat kansalaistottelemattomuuten osallistuvien aktivistien henkilötiedot, mutta ketään ei pidätetty.

http://akl-web.fi/node/342

4. Sotilassaaret ihmisille!

10.7.1999

Helsingin edustalla on useita kaupunkilaisten virkistyskäyttöön soveltuvia saaria, joille heillä ei kuitenkaan ole menemistä: ne kun ovat armeijan hallinnassa. Antimilitaristinen kansalaistottelemattomuusryhmä Muurinmurtajat järjesti lauantaina 10.7.1999 näyttävän mielenilmauksen tätä asiaintilaa vastaan suorittamalla laittoman maihinnousun eräälle näistä kielletyistä saarista.

Sotilassaaren valtaajille sakkoja

Heinäkuun alussa sotilassaarelle luvatta nousseet Muurinmurtajat –ryhmän aktivistit haastettiin Helsingin käräjäoikeuteen 2. 12. 1999. ”Saarenvaltaajia” syytettiin ”virallisen kiellon noudattamatta jättämisestä ” ja syyttäjä vaati heille sakkorangaistusta.

Sotilassaaret ihmisille!

Helsingin edustalla on useita kaupunkilaisten virkistyskäyttöön soveltuvia saaria, joille heillä ei kuitenkaan ole menemistä: ne kun ovat armeijan hallin­nassa. Antimilitaristinen kan­sa­lais­tot­telemattomuusryhmä Muurinmurtajat järjesti lau­an­tai­na 10.7 näyttävän mie­lenil­mauksen tätä asi­ain­tilaa vas­taan suo­rit­ta­malla lait­to­man mai­hin­nousun eräälle näis­tä kiel­le­tyis­tä saa­ris­ta.

Tempauksen perustelut selviävät Muurinmurtajien paria päivää aikaisemmin julkiselle sa­nalle lähettämästä kannanotosta:

Yhdistele sisältöä