3. Käpykaartin kommandot kutsunnoissa

11.11.1997

Helsingin käräjäoikeus langetti keskiviikkona 21.6.2000 kovat tuomiot kahdelle Muurinmurtajat-kansalaistottelemattomuusryhmän aktivistille. Espoolainen opiskelija Pauli Jyrkinewsky ja pernajalainen pienviljelijä Jarno Salminen saivat molemmat 60 päivää ehdollista vankeutta neljän antimilitaristiaktivistin Helsingin kutsuntatilaisuudessa marraskuussa 1997 toteuttamasta tempauksesta. Tuomarina toimi "raaka-Raili" Heinonen ja syyttäjänä Eija Velitski. Jyrkinewsky suoritti oikeudenkäynnin aikaan totaalikieltäytymisestä langetettua vankeusrangaistusta. Kahta muuta tapahtumaan osallistunutta ei oltu saatu haastettua oikeuden eteen. Tuomitut valittavat tuomioistaan hovioikeuteen.

Marraskuussa -97 järjestetyn tapahtuman pontimena oli se tosiseikka, että kutsuntatilaisuudet, joissa tulisi voimassa olevien säädösten mukaan tarjota puolueetonta informaatiota myös siviilipalveluksesta, on kyllästetty sotilaallisella pelleilyllä ja siviilipalvelusvaihtoehto kuitataan tavallisesti huomautuksella. Muurinmurtajat aloittivat kutsuntatilaisuuden karnevalisoimisen torvifanfaarilla, jota seurasi aseistakieltäytymismanifestin lausunta ja kutsuntalääkäritodistuksen repiminen symbolisena mielenosoituksena maailmanrauhan puolesta. Kutsuntatilaisuudessa paikalla ollut vanhempi konstaapeli kantoi yhden tapahtumaan osallistuneen hiuksista ulos muiden poistuessa niskuroimatta. Tapahtuma toi mukanaan syytteen "julkisen kotirauhan rikkomisesta", jota päästiin käsittelemään tuomioistuimen edessä vasta yli kaksi ja puoli vuotta myöhemmin.

Käräjäoikeudesa langetetut kovat tuomiot perustuivat tekohetkellä voimassaolleeseen lakiin, joka on säädetty vuonna 1889 (rikoslain 24 luvun 1 §: muurinmurtajia syytettiin kotirauhan rikkomisesta). "Joka vastasanotulla tavalla (tunkeutuu luvatta ja kieltäytyy ilman pätevää syytä poistumasta käskettäessä) rikkoo rauhan siinä talossa, kartanossa tahi aluksessa, jossa [Keisari ja Suuriruhtinas] oleskelee, taikka siinä talossa, jossa [maan Valtiosäädyt tahi joku sääty] tai valiokunta valtiopäivillä pitävät kokousta, taikka virkahuoneessa, taikka siinä huoneessa, jossa virkatoimitusta pidetään, rangaistakoon sakolla taikka vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi. Seuraavassa momentissa taas tarkennetaan, että mikäli tämä tapahtuu väkivaltaisesti tai useamman henkilön yhdessä tekemänä, seurauksena on vankeutta. Tosin sanoen tekijöiden määrä ratkaisee rangaistuslajin ja -maksimin sekä sen, vanheneeko rikos kahdesssa vai viidessä vuodessa. Antiikkisäädös korvautuu uusilla, 1.10.2000 voimaanastuvilla kotirauhan ja julkisrauhan rikkomista koskevilla pykälillä.

Oikeuskäsittelyä seuraamassa ollut Aseistakieltäytyjäliiton lakiasiainsihteeri Juha Keltti luonnehtii tuomiota varsin merkilliseksi ja rankaksi verrattuna esimerkiksi metsäaktivistien vuonna 1996 toteuttamaan mielenosoitukseen eduskunnassa, jossa saman puheenjohtajan ja syyttäjän toimestä tuomitut vankeusrangaistukset muutettiin hovissa sakoiksi. Merkillisyyksiin voidan laskea näyttöpuolen puutteellisuus sekä syytteen ja asian kannalta olennaisen käsky-kehotus erottelun sivuuttaminen poliisien ja sotilasviranomaisten poistaessa muurinmurtajia kutsuntapaikalta. "Kutsuntatilaisuudessa ollut prikaatinkenraali ei todistajankertomuksista saamani käsityksen mukaan kohdistanut minkäänlaista käskyä Muurinmurtajiin, vaan lievästä suosittelunomaisesta puhuttelusta siirtyi suoraan käskyttämään poliisia Murtajien poistamiseksi", kertoo käräjäoikeuden istuntoa seurannut Keltti. Syytettyjen oikeusavustaja toiminut oik. lis. Joonia Streng kiisti syytteen päämiestensä puolesta näiden asioiden johdosta moneltakin kohtaa, mutta tuomioistuimen päätökseen tämä ei näyttänyt vaikuttavan.

Streng esitti myös, että syyttäjänä toiminut kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski on tehtävään esteellinen mm. pasifisteja kohtaan osoittamansa asenteellisuuden johdosta. Esimerkkinä tästä asenteellisuudesta mainittiin Keskisuomalainen -lehdessä 14.10.1999 julkaistu Velitskin haastattelu, jossa tämä perättömästi leimaa muiden järjestöjen ohessa "Siviilipalvelusmiesliiton" (vsta -87 Aseistakieltäytyjäliitto) järjestöksi, jonka kautta "kettutarhaiskujen tekijät, ikkunoiden likaajat ja jopa tuhopolttoihin syyllistyneet uusien teiden vastustajat" "verkostoituvat".

Julkaistu Sivari&Totaalissa 3/00