Militarismi

vrt. antimilitarismi

Historiankirjoitus nationalismin pönkittäjänä

Historiankirjoitus on voittajien historiaa joka on kirjoitettu valtaapitävien näkökulmasta kulloinkin vallitseva yhteiskunnan järjestelmää tukevaksi. Vallitsevat historiakäsitykset
voidaan myös haastaa erilaisista eettisistä tai ideologisista näkökulmista käsin. Nationalismiin perustuvat historiakäsityksemme ovat loogista seurausta
kansallisvaltioideologiasta.

Mitä nationalismilla tarkoitetaan?

Nationalismin tutkijat ja historioitsijat ovat pyrkineet määrittelemään nationalismia ja sen synnyn syitä, mutta nationalismille ei ole löytynyt yhtä hyväksyttyä
standardimääritelmää. Monimuotoisena ilmiönä se ei taivu helposti yhteen malliin tai selitykseen. Nationalismin määrittelyn ja tutkimisen hankaluus selittyy osittain sillä,
että se on yhtäältä moderni poliittinen ideologia, toisaalta tunneperustalle rakentuva maailmankuva.

Sotaministeriö valmistautuu sotaan

Suomen hallitus esittää Puolustusvoimain komentajalle oikeutta määrätä välittömästi enintään 25000 reserviläistä ”sotilaallisen valmiuden joustavaan kohottamiseen tarkoitettuun kertausharjoitukseen”.

Kutsunnat – tuulahdus menneisyydestä

Suomessa kaikkien juridisten miesten on osallistuttava kutsuntoihin sakkorangaistuksen uhalla. Sen vuoksi itsekin jouduin antimilitaristisesta vakaumuksestani huolimatta osallistumaan kutsuntoihin syksyllä 2012 ollessani 18-vuotias.

Kansainvälinen toimintaviikko nuorison militarisoimista vastaan 14.-20.11.

Lau, 14 Mar 2015 (Koko päivä) - Per, 20 Mar 2015 (Koko päivä) +0200

14.-20.11. vietetään kansainvälistä toimintaviikkoa nuorison militarisoimista vastaan. Asevelvollisuuden loppumisen jälkeen armeijat ovat monissa maissa kiihdyttänyt nuorisoon kohdistuvaa värväystoimintaansa esim. kouluissa ja muissa tapahtumissa, joissa nuoria liikkuu. Vastaavaa on ollut tietysti nähtävissä myös Suomessa, vaikka täällä asevelvollisuus on edelleen olemassa.

Niinpä WRI jäsenjärjestöineen toteuttaa 14-20.11. nuorison militarisoinnin vastaisen toimintaviikon. Siihen liittyvä tapahtuma järjestetään myös Suomessa kutsuntakampanjan yhteydessä.

Yhdistele sisältöä