Militarismi

vrt. antimilitarismi

Suomen Rauhanliiton pasifistinen nationalismi sisällissodan jälkeen

Vuoden 1918 sisällissodan käsittely ja kyseenalaistaminen julkisesti ei ollut Suomessa hyväksyttävää käytöstä edes rauhanliikkeeltä. Isänmaallisuus-termin uudelleenmäärityspyrkimysten kautta rauhanliike pyrki saamaan ääntänsä kuuluviin.


Haavat peittoon symboleilla


Sisällissodan jälkeen Suomen lippu symbolina määritti kansakuntaa vastakohtaisuuksien kautta. Se sulki ulkopuolelleen kommunismin, joka epämääräisen
kategoriana tarkoitti kaikkea epäkansallista toimintaa ja haluttomuutta uhrata itsensä kansakunnan puolesta.

Pääkirjoitus: Kaikuja 30-luvulta

Nationalistinen ajattelu ei välttämättä ole pelkästään negatiivinen asia, vaikka tässä lehdessä tuohon ajatusmalliin suhtaudutaankin kriittisellä otteella. Nationalistinen,
kansallismielinen ajattelu on kansakuntien historiassa monesti toiminut ihmisiä yhdistävänä tekijänä taistelussa sortoa ja riistoa vastaan.

Nationalismin taudinmääritys

Kansallissosialismi ja fasismi nousivat Euroopassa 1930-luvulla. Äärinationalistiset liikkeet ajoivat Euroopan ja koko maailman toiseen maailmansotaan ja silmittömään väkivaltaan. Sotaa edeltäneen kehityksen taustalta löytyy pelottavan paljon yhtäläisyysmerkkejä nykypäivän nationalismista kumpuavan oikeistoradikalismin nousuun. Suomi ei ole kehityksestä sivussa tälläkään kertaa.

Yhdistele sisältöä