Totaalikieltäytyjälle vankeutta Loviisassa

Tiedotusvälineille 17.5.2005 klo 17.00
Julkaisuvapaa

25-vuotias helsinkiläinen opiskelija Aleksei Riikonen tuomittiin tänään Loviisan käräjäoikeudessa 197 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen siviilipalvelusrikoksesta. Riikonen oli kieltäytynyt suorittamasta siviilipalvelusta 18.8.2003.

Riikonen katsoo, että Jehovan todistajien vapauttaminen asevelvollisuudesta on korostuneen epätasa-arvoista, samalla kun pasifistisen vakaumuksen omaavat tahot joutuvat palvelukseen. "Itse en ole pasifisti, mutta koen kestämättömäksi että Suomen asevelvollisuusjärjestelmä antaa erivapauksia tiettyyn uskonnolliseen ryhmittymään kuulumisen perusteella", Riikonen toteaa.

Riikonen vetosi käräjäoikeudessa YK:n ihmisoikeuskomitean kommenttiin 4.11.2004 Suomen valtion tavasta toteuttaa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Komitea toisti huolestuneisuutensa siitä, että Jehovan todistajille myönnettyä suosituimmuuskohtelua ei ole laajennettu koskemaan muita aseistakieltäytyjäryhmiä ja vaadittiin tiettyjä ryhmiä hyödyttävän jaottelun lopettamista.

Loviisan käräjäoikeus puolestaan katsoi, ihmisoikeuskomitean kannasta poiketen, ettei Jehovan todistajien erityiskohtelu merkitse muiden aseistakieltäytyjien syrjintää. Käräjäoikeuden perusteluissa lausutaan: "Tämä kohtelu johtuu henkilön jäsenyydestä edellä mainittuun uskonnolliseen yhdyskuntaan eikä niinkään hänen vakaumuksestaan. Riikosen kohtelu asiassa ei siis johdu hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, minkä vuoksi käräjäoikeus katsoo, ettei Riikosen yhdenvertaisuutta Jehovan todistajiin nähden ole loukattu."

Loviisan käräjäoikeus tuomitsi tänään myös 28-vuotiaan vantaalaismiehen 59 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen siviilipalvelusrikoksesta. Lyhyempi rangaistus johtui aiemmin suoritetusta palveluksesta. Kuten Riikosenkin kohdalla oikeus katsoi, ettei syrjintää tapahtunut enempää verrattuna Jehovan todistajiin kuin naisiinkaan. Käräjäoikeus katsoi, että naisten osalta tehty poikkeus velvollisuudesta johtuu heidän henkilökohtaisesta ominaisuudestaan eli sukupuolesta, eikä heidän erilaista kohteluaan voitu katsoa miesten syrjinnäksi.

Käräjäoikeuden mielestä myöskään siviilipalveluksen kesto ei ole syrjivä. Se päätyi tälle kannalle siitä huolimatta, että YK:n ihmisoikeuskomitea viime syksynä vaati Suomen valtiota lopettamaan vaihtoehtoisen siviilipalveluksen kestosta aiheutuvan syrjinnän.

Lisätietoja:

Aseistakieltäytyjäliitto 09-140427 tai lakiasiainsihteeri Juha Keltti 040-5638731