Nuorelle estradinäyttelijälle linnaa totaalikieltäytymisestä

Tiedotusvälineille 5.4.2005 klo 14.00
Julkaisuvapaa

Loviisan käräjäoikeus tuomitsi tänään 19-vuotiaan porvoolaisen estradinäyttelijän Jouni Ruuthin 197 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen siviilipalvelusrikoksesta. Rangaistus vastaa puolta 395 päivän siviilipalvelusajasta.

Ruuth oli hakenut kutsunnoissa siviilipalvelukseen ja kieltäytyi sen suorittamisesta heinä-elokuun vaihteessa 2004. "Ainoastaan kieltäytymällä aseista voidaan saavuttaa todellista rauhaa", Ruuth korostaa. "Jokainen 18-vuotias mies on velvollinen osallistumaan instituutioon, jonka ainoa tarkoitus on taidokkaasti organisoida väkivaltaa", Ruuth luonnehtii varusmiespalvelusta.

Siviilipalveluksesta Ruuth kieltäytyi, koska koko systeemi on luotu rankaisuksi niille, jotka eivät halua syystä tai toisesta mennä armeijaan. Ruuth mainitsee esimerkkinä siviilipalveluksen rangaistuksenomaisuudesta 13 kuukauden keston, siviilipalveluspaikkapulan, palveluspaikkojen velvoitteiden rikkomisen mm. asumiskulujen osalta ja työelämässä tapahtuvan syrjinnän.

Ruuth toi esille YK:n ihmisoikeuskomitean 4.11.2004 Suomelle antamat moitteet kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen rikkomisesta. Komitea oli pahoitellut, että oikeus kieltäytyä asepalveluksesta koskee Suomessa vain rauhan aikaa ja että siviilipalvelus on rankaisevan pitkä. Komitea toisti huolestuneisuutensa siitä, että Jehovan todistajille myönnettyä suosituimmuuskohtelua ei ole laajennettu koskemaan muita aseistakieltäytyjäryhmiä. Komitea oli vaatinut Suomea tunnustamaan täysimääräisesti oikeuden kieltäytyä aseista niin sodan kuin rauhan aikana sekä lopettamaan vaihtoehtoisen siviilipalveluksen kestosta johtuva syrjintä ja tiettyjä ryhmiä hyödyttävä jaottelu.

Loviisan käräjäoikeus katsoi ihmisoikeuskomitean kannanottoa kommentoimatta, ettei Ruuthin kohtelu ole ollut syrjivää. Siviilipalvelun keston osalta käräjäoikeus perusti kantansa toisen ihmisoikeuselimen tekemään toisen ihmisoikeussopimuksen soveltamista koskevaan ratkaisuun vuodelta 1991, jolloin Suomessa siviili-ja varusmiespalvelusaikojen suhde oli toinen kuin nyt. Jehovan todistajiin verrattuna Ruuthia ei käräjäoikeuden mielestä syrjitty muun muassa siksi. että Jehovan todistajien kohtelu johtuu heidän jäsenyydestään uskonnollisessa yhdyskunnassa eikä niinkään heidän vakaumuksestaan.

Suomen vankiloissa oli huhtikuun alussa 24 siviilipalvelusrikoksesta tai asevelvollisuudesta kieltäytymisestä tuomittua.

Lisätietoja:

Jouni Ruuth 040-7677767, jouni.ruuth@saunalahti.fi
AKL:n lakiasiainsihteeri Juha Keltti 040-5638731

Ihmisoikeuskomitean kannanotto:

http://formin.finland.fi/doc/fin/ihmisoik/raportointi/paatsuo/ihmisoik_051104.htm