HYVINKÄÄLÄINEN RESERVINKIELTÄYTYJÄ JÄTETTIIN TUOMITSEMATTA

Lehdistötiedote 25.2.1999 klo 19.00

  • Joutui syytteeseen siviilipalveluskeskuksen asiattoman toiminnan johdosta
  • Kutsunnoista kieltäytyvälle totaalille sakkoja Hämeenlinnassa

Hyvinkääläinen reservinkieltäytyjä jätettiin tänään 25.2 rangaistukseen tuomitsematta Hyvinkään käräjäoikeudessa. Reservinkieltäytyjä oli ollut viisi päivää poissa täydennyspalveluksesta, joka on samankaltainen siviililuontoinen "vastine" kertausharjoituksille kuin siviilipalvelus on varusmiespalvelukselle. Oikeus totesi hänen syyllistyneen täydennyspalvelusrikkomukseen, mutta päätti jättää hänet rangaistukseen tuomitsematta, koska teko oli seurausta anteeksiannettavasta huolimattomuudesta.

Reservinkieltäytyjä oli hakenut lykkäystä täydennyspalvelusta, koska hänen vaimonsa oli viimeisillään raskaana ja hänellä oli omakotitalon rakentaminen pahasti kesken. Täydennyspalveluksen järjestämisestä vastaava Lapinjärven siviilipalveluskeskus ei kuitenkaan myöntänyt lykkäystä, vaikka säädösten mukaan sitä voidaan myöntää "taloudellisten olojen järjestämisen tai niihin verrattavan muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi".

Reservinkieltäytyjä valitti kielteisestä päätöksestä lääninoikeuteen, eikä kukaan ollut informoinut häntä siitä, että hän on velvollinen noudattamaan täydennyspalvelusmääräystä, vaikka valitus kielteisestä lykkäyspäätöksestä oli samaan aikaan vireillä. Palvelukseenastumismääräyksestä ei myöskään ollut täsmällisesti selvitetty, missä oloissa poisjäänti voi johtaa rangaistukseen. Siviilipalveluskeskus ja sotilasläänin esikunta eivät myöskään vastanneet hänen pyytäessään kirjallisesti tietoa tästä. Näistä syistä oikeus päätti jättää hänet tuomitsematta, vaikka totesikin rikoksen tapahtuneen.

Torstaina oli oikeudessa toinenkin aseistakieltäytyjä, hämeenlinnalainen totaalikieltäytyjä Ville Aho. Hänet tuomittiin Hämeenlinnan käräjäoikeudessa 15 päiväsakkoon kutsunnoista poisjäämisen johdosta. Aho on valinnut kaikkein johdonmukaisimman tavan kieltäytyä kaikesta asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvästä palveluksesta: hän ei halua osallistua myöskään kutsuntoihin, koska kyseessä on tilaisuus, jossa hänen kykeneväisyytensä tappaa ihmisiä määriteltäisiin. Aseistakieltäytyjäthän on vapautettu aseellisista tehtävistä ainoastaan rauhan ajaksi

Kutsunnoista kieltäytyminen johtaa erikoislaatuiseen tuomiokierteeseen: kutsunnoista poisjäänyt etsintäkuulutetaan ja kun hän joutuu tekemisiin poliisin kanssa, hänet kuulustellaan, langetetaan sakkoa ja hänelle annetaan uusi määräys saapua kutsuntoihin. Kun hän jättää menemättä uudelleen, sama toistuu. Kierre katkeaa vasta, kun hänet määrätään palvelukseen. Mikäli sakkoja ei makseta eikä niitä saada perittyä ulosottoteitse, ne voidaan muuntaa ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi.