ENSIMMÄISET UUSIEN PALVELUSAIKOJEN MUKAAN PALVELEVAT VARUSMIEHET ALOITTAVAT MAANANTAINA - SIVIILIPALVELUSLAKIA EI OLLA MUUTTAMAS

LEHDISTÖTIEDOTE 6.7.1998 klo 4.00

* Sivarit valmistelevat joukkotoimia

Ensimmäinen uusien palvelusaikojen mukaan varusmiespalvelusta suorittava palvelukseenastumiserä aloittaa tänään maanantaina. Palvelusaikauudistus merkitsee sitä, että yleisin varusmiesten palvelusaika lyhenee kahdella kuukaudella ja keskimääräinen noin kuukaudella. Uudistuksen jälkeen siviilipalvelusmiesten palvelusaika on yli kaksinkertainen varusmiesten yleisimpään palvelusaikaan verrattuna ja yli puolitoistakertainen keskimääräiseen nähden.

Työministeriön valmistema esitys siviilipalveluslain muuttamisesta on menossa eduskuntaan syksyllä. Esitys ei tulle sisältämään kuin muutamia pieniä, varsin teknisluontoisia muutoksia. Siviilipalvelusaikaa ei oltaisi muuttamassa lainkaan, vaikka lainmuutosprosessiin lähdettiin nimenomaan varusmiesten palvelusaikauudistuksen johdosta. Vielä tammikuussa 1998 työministerin tuolloinen erityisavustaja lupaili Aseistakieltäytyjäliiton edustajille siviilipalveluksen lyhentämistä. Työministeri Liisa Jaakonsaari kertoi liiton edustajille huhtikuussa, että hallituksen erimielisyys estää palvelusajan lyhentämisen.

Sivarit eivät aio hyväksyä uutta tilannetta mukisematta. Toukokuussa järjestetty avoin siviilipalvelusmiesten kokous päätti aloittaa joukkotoimien valmistelut lain muuttamiseksi. Myöhemmin heinäkuussa järjestettävässä uudessa kokouksessa on tarkoitus päättää tarkemmin toiminnan sisällöstä ja aikatauluista. Aseistakieltäytyjäliiton saamien yhteydenottojen perusteella kiinnostus toimia asian suhteen on runsasta. Liitto uskoo myös totaalikieltäytymisen lisääntyvän uudessa tilanteessa. Amnesty International on ilmoittanut pitävänsä siviilipalveluksen kestoa uudessa tilanteessa rangaistuksen luontoisena ja tunnustavansa jatkossa suomalaisia totaaleja mielipidevangeiksi. On myös mahdollista, että Suomen siviilipalveluslaki tulkitaan mm. YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen kieltämäksi syrjinnäksi..

Aseistakieltäytyjäliiton mielestä palvelusaika on tällä hetkellä tärkein kysymys, mutta myös muita lakiin sisältyviä epäkohtia tulisi korjata. Tiedotteen liitteenä liiton vaatimukset siviilipalveluslain muuttamiseksi.