Yllytyskampanja hylättyjen aseistakieltäytyjien puolesta

Lehdistötiedote 21.2.1984

Joukko kansalaisia on käynnistänyt yllytyskampanjan vankilaan tuomittujen aseistakieltäytyjien puolesta. Muutaman päivän aikana jo 166 henkilöä on allekirjoittanut kirjelmän, jossa he yllyttävät asevelvollisten tutkijalautakunnan hylkäämiä aseistakieltäytyjiä pysymään väkivallan vastaisessa vakaumuksessaan ja kieltäytymään edelleen aseista.

Tähän mennessä jo 31 hylättyä siviilipalvelukseen hakenutta on tuomittu vankeuteen. Heistä kolmas joutuu tänään vankeuteen.

Siviilipalvelusmiesliiton mielestä viranomaiset välttelevät vastuutaan ja vitkastelevat.

Pertti Haaparanta on ollut jo kuusi viikkoa Helsingin lääninvankilan Suomenlinnan työleirillä kärsimässä yhdeksän kuukauden tuomiotaan. Hän on jättänyt uuden hakemuksen siviilipalvelukseen, mutta tätä ei ole vieläkään käsitelty. Myös anomukset hänen armahtamisekseen ovat vielä lausunnolla korkeimmassa oikeudessa.

Siviilipalvelusmiesliitto odottaa tasavallan presidentiltä ja maan hallitukselta pikaisia toimia Haaparannan ja muiden tuomittujen armahtamiseksi. Myös useat muut järjestöt ja kansalaiset ovat esittäneet vastaavia vetoomuksia.

Tammikuussa 71 kansanedustajaa kysyi, mitä hallitus aikoo tehdä siviilipalvelukseen pyrkivien, mutta sinne kelpaamattomaksi katsottujen kohtelun saamiseksi sivistysvaltion edellyttämälle tasolle. Hallituksella on tämän kuun loppuun aikaa vastata kysymykseen.

Siviilipalveusmiesliiton mielestä suomalaiset mielipidevangit ovat seurausta asevelvollisten tutkijalautakunnan kiristyneestä linjasta. Viime vuonna lautakunta hylkäsi 19,1 prosenttia hakemuksista. Vielä vuonna 1979 hylkäysprosentti oli 5,4.

Liitto valmistelee vankeustuomioiden viemistä YK:n ihmisoikeustoimikunnan käsiteltäväksi.

Siviilipalvelusmiesliiton mielestä vain tutkijalautakunnan lakkauttaminen on lopullinen ratkaisu, joka estää uusien mielipidevankien syntymisen.

Siviilipalvelusmiesliitto pitää myönteisenä sitä, että puolustusministeri Veikko Pihlajamäki on valmis vapauttamaan jehovantodistajat asevelvollisuuden suorittamisesta. Mutta pitää ristiriitaisena sitä, ettei ministeri toimi niiden vankeuteen tuomittujen asevelvollisten armahtamiseksi, jotka ovat valmiit suorittamaan kansalaisvelvollisuutensa lain edellyttämällä tavalla siviilipalveluksessa.

Amnesty Internationalin kansainvälinen sihteeristö on virallisesti julistanut Haaparannan mielipidevangiksi. Lisätietoja saa Lontoosta puh. 1 - 8331771/David Braham t. Richard Reoch.


Suomen Siviilipalvelusmiesliitto
Sähköttäjänkatu 6
00520 Helsinki 52
puh. 90-140 427