Totaalikieltäytyjälle kova tuomio Kajaanissa

Lehdistötiedote 11.2.2011 klo 13.30


21-vuotias kuopiolainen totaalikieltäytyjä Kim Tamio sai tänään (11.2.2011) 179 vuorokauden vankeustuomion Kainuun käräjäoikeudessa. Hän oli kieltäytynyt asevelvollisuudesta Kainuun prikaatissa tammikuussa 2010. Hän harkitsee tuomiosta valittamista.

Tamio päätyi kieltäytymiseen, koska ei hyväksy asevelvollisuusjärjestelmää pasifististen ja antimilitarististen näkemystensä johdosta. Hän arvostelee myös asevelvollisuuden epätasa-arvoista toteuttamistapaa, kun se asettaa ihmiset perusteettomasti eri asemaan sukupuolen, vakaumuksen ja kotipaikan perusteella.

Aseistakieltäytyjäliitto pitää totaalikieltäytyjille langetettavia pitkiä vankeustuomioita yleinen rangaistustaso huomioiden kohtuuttomina ja ihmisoikeuksien kannalta kyseenalaisina. Totaalikieltäytyjille langetetaan kaavamaisesti määräytyviä ehdottomia vankeusrangaistuksia, joiden pituus on aina puolet suorittamatta olevasta palvelusajasta siviilipalvelusajaksi muutettuna. Maksimirangaistus on 181 vuorokautta. Tamion rangaistus on kaksi päivää maksimia lyhyempi, koska hän kävi ilmoittamassa kieltäytymisestään Kainuun prikaatissa, ja tämä laskettiin palveluspäiväksi.

YK:n ihmisoikeuskomitea vaati jo marraskuussa 2004 Suomea laajentamaan palveluksesta rauhan aikana vapautettaville Jehovan todistajille myönnettyä erityiskohtelua koskemaan myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä. Toistaiseksi asialle ei ole kuitenkaan tehty mitään.

Eduskunta hyväksyi tammikuussa lain valvontarangaistuksesta. Sen myötä tuomioistuimilla on tulevaisuudessa mahdollisuus tuomita myös totaalikieltäytyjät vankilan sijasta sähköisesti valvottuun kotiarestiin. Laki tuo voimaan astuttuaan parannusta nykyiseen tilanteeseen, mutta pitkät vapausrangaistukset totaalikieltäytyjille jatkuvat myös sen jälkeen.

- lisätietoja totaalikieltäytymisestä Aseistakieltäytyjäliitosta, 040-8362786