Siviilipalvelus lyhenee 15 vuorokaudella

Eduskunta hyväksyi marraskuussa 2012 lainmuutoksen, joka lyhentää siviilipalveluksen kestoa 15 vuorokaudella 1.2.2013. Uusi sivarin pituus on siis 347 vrk. Muutos on seurausta varusmiesten palvelusaikojen lyhenemisestä.

Laki koskee myös ennen sen voimaanastumista palveluksensa aloittaneita sivareita. Lyhennyksen seurauksena valvontarangaistus mahdollistuu kaikkien totaalikieltäytyjien kohdalla.

Alla rauhanjärjestöjen yhteinen kannanotto asiasta.

 

kannanotto 4.10.2012

Rauhanjärjestöt: siviilipalvelus on edelleen rangaistusluonteinen

Aseistakieltäytyjäliitto, Sadankomitea ja Rauhanliitto katsovat, että nykyinen siviilipalveluksen kesto on rangaistus, ja toimii lähinnä kannustimena mahdollisimman monille nuorille miehille valita varusmiespalvelus.

"On ongelmallista, että meillä on edelleen yleiseksi kutsuttu asevelvollisuus, jonka suorittaminen on velvollisuus puolelle väestöstä ja lopuille mahdollisuus. Maailmassa tällainen malli on selvässä vähemmistössä ja se on räikeästi epätasa-arvoinen" Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa painottaa.

Asevelvollisuusjärjestelmä on rakennettu oloihin, joissa sotia käytiin miesvoimalla ja jossa sodan uhka oli läsnä. Suomen tilanne tänään on toinen.

"Nykymuotoiselle asevelvollisuudelle on nykyisessä maailmassa vain hyvin vähän perusteita. Meidän tulee keskittää resursseja muunlaisiin tapoihin tuottaa turvallisuutta. Armeijat eivät sitä tee, eikä varsinkaan suhteettoman pitkä siviilipalvelus" Aseistakieltäytyjäliiton järjestösihteeri Kaj Raninen kertoo.

Kaavailut lyhentää varusmiespalvelusta ja siviilipalvelusta ovat oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä. Edelleen ero varusmiespalveluksen pituus on huomattavasti siviilipalvelusta pidempi ja koko järjestelmä vailla järkeviä perusteluja.

"Olemme iloisia siitä, että siviilipalvelusta ollaan lyhentämässä samalla kun varusmiespalvelusta lyhennetään kahdella viikolla. Lyhennys on kuitenkin riittämätön, ja lyhennyksen jälkeen lyhin varusmiespalvelus kestää vain 5,5 kuukautta ja siviilipalvelus aina 11,5 kuukautta. Ero on edelleen liian suuri" Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius kritisoi.

Sadankomitea on julkaissut selvityksen siviilipalveluksen tilanteesta Euroopassa 2011. Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan järjestön verkkosivulta.