Aseistakieltäytyjäliitto avannut Eroa-armeijasta.fi -sivuston reserviläisille

Eroa-armeijasta.fi on uusi infosivusto, jonka tarkoituksena on jakaa  tietoa reservinkieltäytymisestä.


Sivustolla kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten Suomen armeijan  reservissä oleva varusmiespalveluksen suorittanut henkilö voi erota  armeijasta, eli jättää reservin taakseen laillisesti ja lopullisesti.

Reservinkieltäytyminen on ollut mahdollista kaikille reserviläisille  jo vuosia,
mutta asia ei ole ollut laajasti tiedossa. Nyt tiedot löytyvät  helposti yhdeltä sivustolta.

Eroa-armeijasta.fi -sivustolla kerrotaan kattavasti  reservinkieltäytymisestä ja sen seurauksista. Sivustolle on koottu  tilastoja kieltäytyneiden määrästä ja sen tilasto-osiossa seurataan  kieltäytyneiden määrän kehitystä kuukausittain. Tilastojen lähde on  Lapinjärven Siviilipalveluskeskus.

Sivusto kasvaa käyttäjiensä aktiivisuuden kautta. Jo nyt siellä on  luettavissa useita reservistä kieltäytyneiden henkilökohtaisia  kertomuksia, joissa kirjoittajat käsittelevät kieltäytymiseensä  johtaneita syitä ja kertovat kokemuksiaan viiden päivän  täydennyspalvelusjaksolta, jonka jokainen armeijasta eronnut nykykäytännön mukaan joutuu suorittamaan.

Eroa-armeijasta.fi -sivustoa ylläpitää kaikkien Suomen  aseistakieltäytyjien etu- ja palvelujärjestö Aseistakieltäytyjäliitto  ja se on osa liiton reservinkieltäytymiskampanjaa.

Puolustusvoimat on lähettämässä toukokuussa ”reserviläiskirjeen” noin  900 000 henkilölle. Heistä 230 000 on sijoitettu johonkin tehtävään  sodan ajan joukkoihin. Toisin sanoen kolmella neljästä kirjeen  saavasta armeijan käyneestä reserviläisestä ei tällaista sijoitusta ole.

Aseistakieltäytyjäliitto kehottaa kaikkia jättiläisreservin  mielekkyyttä epäileviä harkitsemaan reservistä irtisanoutumista.  Reservinkieltäytyminen on mielipiteen ja omantunnon vapauteen  perustuva laillinen teko, joka tehdään täyttämällä tarkoitusta varten  laadittu lomake. Jokainen hakemus hyväksytään automaattisesti, joten  käytännössä kyseessä on ilmoitus.

eroa-armeijasta.fi