Latinalaisen Amerikan antimilitaristit tuomitsevat Hondurasin vallankaappauksen

Me - latinalaisen Amerikan eri maiden antimilitaristit maailmanlaajuisen War Resisters' International -verkoston tukemina - hylkäämme ja tuomisemme Hondurasin armeijan toteuttaman vallankaappauksen. Vastustamme sotilaallisen voiman käyttöä sosiaalisten konfliktien ratkaisemisessa. Vastustamme kaikkia sorron muotoja sekä mielipiteen- ja yhdistymisvapauden hävittämistä, joka nyt tapahtuu tuossa Keski-Amerikan maassa. Ja erityisesti vastustamme sotilaallista sortoa, joka tukee yhtä poliittista sektoria yhteiskunnallisissa konflikteissa. Emme halua pysyä emmekä tule pysymään hiljaa, kun Hondurasin kansa joutuu kohtaamaan elämässään tämän uuden sotilaallisen väliintulon. Historiastamme latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella tiedämme, mihin siviilien tukema militarismi johtaa: heitä vastustaneet siviilit katoavat johtopaikoilta kuolemaan; kidutuksesta ja "katoamisista" tulee uudelleen osa jokapäiväistä elämää;  toteutetaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisten vapauden hylkäävää politiikkaa.

Aseistakieltäytyjinä olemme sitä mieltä, että uusien sotilaallisten väliintulojen ja niiden mukanaan tuoman kärsimyksen ehkäisemiseksi alueemme tarvitsee vakaata ja johdonmukaista aseistariisuntapolitiikkaa, jonka tarkoitus on edistää rauhaa ja kansojemme turvallisuutta. Tähän alueellisen aseistariisuntaan tulisi sisältyä asevarustelun, sotilasakatemioiden ja alueen asevoimien lakkauttaminen samalla kun sitoudutaan panostamaan väkivallattoman konfliktien ratkaisun menetelmiin ja ei-militaristiseen koulutukseen sanan täydessä merkityksessä. Autonomisilla sosiaalisilla liikkeillä on tässä keskeinen rooli köyhyyden ja muiden kansojamme koskettavien kärsimysten poistamiseksi.

On välttämätöntä mobilisoida sosiaaliset voimat välittömästi ja kiireellisesti suojelemaan Hondurasin kansan elämää ja turvallisuutta. Erityistä huomiota ja paheksuntaa tulee kiinnittää kaikkiin merkkeihin kidutuksen, kuolemantuomioiden ja "katoamisten" esiintymisestä, kuten tapahtui 1960- ja 1970-luvuilla. Nämä menetelmät yhdistetään armeijoihin kautta latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen.

Näin ollen vaadimme konkreettisia ehkäiseviä ja palauttavia toimia, vastalausetapahtumia Hondurasin suurlähetystöjen luona, tukea Hondurasin ihmisoikeusaktivisteille sekä tukea vaatimuksille kaiken sotilaallisen toiminnan välittömästä lakkauttamisesta.

- Ni Casco Ni Uniforme (Chile)

- Grupo de Objeción de Conciencia de Ecuador  - GOCE

- Corporacion Pazcaribe - sucre – Colombia

- Asociación Jurídica de Abogados Cristianos "dialogar" Sucre – Colombia

- Objetores y Objetoras de Conciencia de Sucre (Colombia)

- Red Juvenil –Pazcaribe (Colombia)

- Red Juvenil – Medellín (Colombia)

- Periódico El Libertario (Venezuela)

- Grupo de Afinidad Antimilitarista de Asunción Gaaa! (Paraguay)

- La Comuna de Emma, Chana y Todas las Demás (Paraguay)

- Internacional de Resistentes a la Guerra (WRI-IRG)