EMME TARVITSE UUTTA SOTAA - LAT.AM. ANTIMILITARISTIEN JULISTUS

Ecuadorin, Kolumbian ja Venezuelan antimilitaristien julistus:

Emme tarvitse uutta sotaa. Me, Ecuadorin, Kolumbian ja Venezuelan aseistakieltäytyjät ja antimilitaristit kiellämme ehdottamasti sotaan johtavan eskaloitumisen, joka jälleen kerran on jakamassa meidät. Meillä on jo nälkä, korruptio, äärimmäinen militarismi, häpeämättömän kokoiset sotilasmäärärahat, kansalaisten turvattomuus, hallitustemme jatkuvat hyökkäykset ihmisoikeuksia vastaan - meillä on jo tarpeeksi ilman uutta aseellista konfliktia.

Sota vain vahvistaa nationalismeja konfliktiin osallistuvissa maissa ruokkien jo juurtunutta ksenofobiaa. Se vahvistaa asevoimia, jotka löytävät uuden syyn kasvattaa budjettejaan ja peittää näkyvistä ongelmat, jotka koskettavat latinalaisen Amerikan ja Karibian kansoja: luonnonvarojemme kontrolloimattoman riiston, korkean työttömyyden, sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja väkivallan, korruption ja vallan mafiat, aseellisten konfliktien tai maanviljelyksen ja metsätalouden tyrehtymisen johdosta kotoaan lähteneet yhteisöt, rasismin ja luokkasorron. Sota ei ole ratkaisu mihinkään näistä ongelmista. Päinvastoin se merkitsee sitä, että konfliktit kasvavat kuten ne ovat kasvaneet jokaisen diktatuurin ja sisällissodan aikana.

Latinalaisen Amerikan valtioiden välinen sota on kaikille osapuolille tuhoisa katastrofi, jossa oikeistolaiset tai vasemmistolaiset militaristiset hallitukset johtavat sisarkansat teurastamaan toisiaan. Ainoita voittajia ovat kansainväliset asekauppiaat USA:sta Venäjälle - he, jotka rakentavat sodan ja sorron laboratorioita Plan Colombian kaltaisten eufemismien alla.

Sanomme ei sodalla ja sotavalmisteluille. Ei minkään militarismin muodon vahvistamiselle, olipa se oikeistolaista tai vasemmistolaista. Sanomme kyllä kansojen autonomiselle toiminnalle ja heidän kamppailuilleen. Kyllä latinalaisamerikkalaiselle veljeydelle ja sisaruudelle.

Kutsumme kaikkia yhteiseen toimintaan militarismia ja sotaa vastaan. Toimintaan, joka kumpuaa sitoumuksestamme jatkaa työtämme kaukana kasarmeilta oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden edistämiseksi omissa maissamme.