ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO TUOMITSEE JYRKÄSTI ILMAISKUT IRAKIIN (17.12.1998)

LEHDISTÖTIEDOTE 17.12.98 klo 17.00

ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO TUOMITSEE JYRKÄSTI ILMAISKUT IRAKIIN

Yhdysvaltojen Britannian tuella aloittamat ilmaiskut Irakiin eivät Aseistakieltäytyjäliiton mukaan ole tarkoituksenmukaisia. Liitto ei usko väkivaltaisten toimenpiteiden toimivuuteen konfliktien ratkaisussa. Iskujen vaikutus on pikemminkin tilannetta kärjistävä.

Yhdysvaltojen toiminta ilman YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntää murentaa pohjaa koko kansainvälisen yhteisön roolilta kriisien sovittelijana ja rauhan turvaajana. Mikäli yksittäinen valtio saa päättää vapaasti sotatoimista, ei voida enää juurikaan luottaa kansainvälisten sopimusten sitovuuteen. Viimeöisten iskujen perusteella näytää siltä, että Yhdysvallat pyrkii nousemaan YK:n turvallisuusneuvoston yläpuolelle, mikä sulkee pois mahdollisuuksia kansainväliseltä diplomaattiselta työltä valtioiden välisten ristiriitojen ratkaisemisessa.

Iskujen tosiasiallinen tarkoitus näyttää liittyvän suuresti Yhdysvaltojen pyrkimykseen pönkittää asemaansa maailmanpoliisina. Lisäksi on erittäin kyseenalaista, että Clinton voi käyttää suurta ulkopoliittista vaikutusvaltaansa huomion vetämiseen pois hänen omasta poliittisesta kriisistään. Yhdysvaltojen kongressin oli määrä päättää Clintonin mahdollisesta erottamisesta juuri ilmaiskujen aloittamisen aikaan, mutta nyt asian käsittely on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Valtioiden väliset ongelmat tulisi ratkaista ensisijaisesti rauhanomaisissa neuvotteluissa, eikä päätösvalta valtioita vastaan kohdistuvista voimatoimista saisi koskaan olla yhden tai muutaman valtion käsissä. Yhdysvaltain rooli maailmanpoliisina tulisi kansainvälisesti kyseenalaistaa sekä etsiä aktiivisemmin rauhanomaista ratkaisua asiaan.