Kampanja

Mahdollisuuksia toimia yhdessä

Rauhanvangit 1.12.1999

ARMENIA

Samvel Manakian
(vankilaan 07/97- vapaaksi 05/00).
g Kosh
ITK
Nachalniku
Armenia

Aseistakieltäytyjä, Jehovan todistaja. Tietojen mukaan häntä on pahoinpidelty vakavasti.

 

Karen Voskanian

(vankilaan 9/98 – odotetaan pääsevän vapaaksi 04/01)

g Gyumri

SIZO

Nachalniku

Armenia

Aseistakieltäytyjä, Jehovan todistaja

 

Gagik Ohanian

Artur Stepanian

Armen Asoian

Grigor Daian

Artur Martirosian

Ruslan Ohanganian

Gurgen Sevoian

Kutsuntakampanja onnistui hyvin

Kutsuntakampanja keskeytyi taas marraskuussa yhdeksäksi kuukaudeksi jatkuakseen taas kutsuntojen alkaessa seuraavan kerran ensi vuoden syyskuussa. Kam­pan­jan tar­koi­tus­han on pai­ka­ta erit­täin puut­teel­li­sen aseis­ta­kiel­täy­ty­mi­ses­tä ker­to­van viralli­sen in­for­maa­tion ase­vel­vol­lis­ten tietoi­hin jät­tämiä aukkoja ja sitä to­teutetaan ja­ka­mal­la ai­heesta ker­tovaa len­to­leh­tistä kutsun­ta­paik­ko­jen edes­sä. Tänä syksy­nä se toteu­tui lä­hes 30 paikka­kun­nal­la.

Vanunu edelleen vangittuna

Israelin salaisen ydinaseohjelman englantilaiselle Sunday Times-lehdelle vuonna 1986 pal­jastanut teknikko Mordechai Vanunu on edelleen vangit­tu­na Ash­ke­lo­nin van­ki­las­sa Is­ra­elis­sa. Hä­net päästettiin “normaaliin” vankilaelämään yhdentoista ja puolen vuo­den jäl­keen eris­tyksen vii­me vuo­den maa­lis­kuus­sa, mut­ta sen jälkeen tilanteessa ei ole tapahtunut mer­kit­tä­vää edis­tys­tä.

Vanunu ulos eristyksestä!

Perjantai 13. maaliskuuta merkitsi loppua Mordechai Vanunun yksitoista ja puoli vuotta kestäneelle yk­sinäisyydel­le. Tuolloin hänet päästettiin ensimmäistä kertaa kävelemään Ashkelonin vankilan pihalle muiden van­kien jou­kos­sa. “Kuinka voit? Olemme kuulleet sinusta paljon, muttemme ole nähneet sinua ennen kuin tä­nään”, oli rikoksista tuomittujen vankien tyyppilisin ensireaktio. Vanunu taas itse totesi: “Se oli erittäin lii­kuttavaa. Muut vangit puhuivat minulle ja näin viimein, että täällä on muitakin ihmisiä.

Yhdistele sisältöä