Uusi palvelusaika koskemaan kaikkia - 33 vrk:n kieltäytymiskampanja!

Lievempi laki toimii Loviisassa!

Uusi 33 vrk:a lyhyempi siviilipalvelusaika ei lakiin kirjoitettujen kummallisten siirtymäsäännösten takia koske niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa ennen 1.1.2008. Asiaan ei yrityksistä huolimatta saatu parannusta lainvalmistelun eikä eduskuntakäsittelyn aikana, joten on syntynyt ajatus 33 vrk:n kieltäytymiskampanjasta ongelman korjaamiseksi.

Kampanja toimisi niin, että 395 vrk:n palvelusaikaa suorittava sivari ilmoittaisi kieltäytyvänsä 362 vrk:n jälkeen. Uuden siviilipalveluslain mukaan tästä seuraisi syyte siviilipalveluksesta kieltäytymisestä ja 16 vrk:n vankeusrangaistus. Mikäli tuomioistuimet kuitenkin noudattavat rikosoikeuden keskeisiin lähtökohtiin kuuluuvaa nk. lievemmän lain periaatetta, tuomiota ei voida antaa: uuden siviilipalveluslain mukaan 362 vrk:a palvelleet ovat jo suorittaneet palvelusvelvollisuutensa, jolloin heitä ei myöskään voi tuomita vankeuteen kieltäytymisen johdosta. Mikäli tuomiota ei langeteta, siviilipalveluskeskus olisi lain mukaan velvollinen kutsumaan palveluksen keskeyttäjät uudelleen sivariin suorittamaan jäljellä olevat 33 vrk. Siitä kieltäytyminen johtaisi uuteen oikeudenkäyntiin ja mitä ilmeisimmin uuteen tuomitsematta jättämiseen. Lopputulos olisi siis farssi, joka varmaankin saisi viranomaiset oivaltamaan, että siirtymäsäännökset on syytä korjata.

24.2.2008 mennessä Loviisan käräjäoikeus (joka käsittee kaikki sivarikeskuksessa tapahtuneet kieltäytymiset) on soveltanut lievemmän lain periaatetta kaikkiin kolmeen tämän vuoden aikana käsittelemäänsä tapaukseen, joissa tuomittiin vanhan lain aikana siviilipalveluksesta kieltäytyneitä. Yksi tuomituista oli suorittanut siviilipalvelusta ennen kieltäytymistään. Tuomioita käsitellään vielä hovioikeudessa ja kaikki käräjäoikeudet eivät välttämättä sovella lakia samalla tavalla kuin Loviisa, joten emme voi varmasti luvata että 362 vrk:n jälkeen kieltäytyminen johtaa tuomitsematta jättämiseen. Loviisan käräjäoikeuden tähän mennessä johdonmukaisesti noudattaman linjan mukaan näin kuitenkin kävisi.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan kampanjaan ja keskeyttämään palvelukseksi uuden lain mukaisen palvelusajan tultua täyteen, ota yhteyttä Aseistakieltäytyjäliittoon! AKL tarjoaa kaikille palveluksensa keskeyttäville asiantuntevaa oikeusapua ja on valmis muutenkin organisoimaan kampanjaa.

Lehdistötiedote kampanjasta.