Uuden palvelusajan koskettava kaikkia siviilipalvelusmiehiä - ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO VALMISTELEE KESKEYTTÄMISKAMPANJAA

tiedotusvälineille 11.3.2008 klo 10.00, julkaisuvapaa

Aseistakieltäytyjäliitto ry (AKL) vaatii, että vuoden alussa voimaan astuneen uuden siviilipalveluslain mukainen palvelusaika (362 vrk) laajennetaan koskemaan kaikkia siviilipalvelusmiehiä. Nyt se koskee vain 1.1.2008 jälkeen palvelukseen astuneita. Aiemmin aloittaneet joutuvat suorittamaan vanhan lain mukaisen 395 vrk.

Vaatimuksen tueksi AKL on ryhtynyt organisoimaan 33 vrk:n kieltäytymiskampanjaa. AKL kehottaa kaikkia vanhan lain palvelusaikaa suorittavia harkitsemaan palveluksen keskeyttämistä 362 vrk:n jälkeen. Mikäli tuomioistuimet noudattavat johdonmukaisesti lievemmän lain periaatetta, keskeyttämisestä ei voida tällöin langettaa vankeusrangaistusta.

Lievemmän lain periaate on säädetty Suomen rikoslaissa ja Suomea sitovissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Sen mukaan on sovellettava tekijän kannalta lievempää lakia, mikäli laki on muuttunut tekohetken ja tuomitsemishetken välillä. Alkuvuoden aikana vankeuteen on tuomittu kolme AKL:n tuntemaa, viime vuonna siviilipalveluksesta kieltäytynyttä miestä. Kaikissa tapauksissa asiaa käsitellyt tuomioistuin on soveltanut lievempää lakia ja määrännyt rangaistuksen uuden palvelusajan mukaan. Jos tulkinta vakiintuu kaikissa tuomioistuimissa, 362 vrk:n jälkeen kieltäytyviä ei tuomita lainkaan, koska he ovat jo suorittaneet kokonaan uuden lain mukaisen palvelusajan.

YK:n ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuselimet ovat todenneet vanhan lain mukaisen siviilipalvelusajan syrjiväksi. Kansainvälinen arvostelu oli keskeinen peruste sille, että eduskunta päätti joulukuussa yksimielisesti lyhentää siviilipalvelusta. Aseistakieltäytyjäliitto ihmettelee, miksi Suomi haluaa silti jatkaa syrjintää osan siviilipalvelusmiehistä kohdalla. "Uusi palvelusaika on yhä kohtuuton, mutta riittämättömänkin parannuksen tulee sentään koskea kaikkia sivareita", AKL toteaa. Muutos olisi toteutettavissa yksinkertaisesti korjaamalla uuden siviilipalveluslain
siirtymäsäännökset.

Vanha palvelusaika koskee tällä hetkellä yli kahta tuhatta sivaria, jotka ovat parhaillaan palveluksessa tai keskeyttäneet sen väliaikaisesti lykkäyksen tai määräaikaisen vapautuksen johdosta.

Lisätiedot: järjestösihteeri Kaj Raninen, 040-836 2786