YK:n ihmisoikeuskomitea vaatii Suomea lyhentämään siviilipalvelusta - hallitus ei ole tekemässä mitään

Voit allekirjoittaa vaatimuksen siviilipalveluksen lyhentämisen puolesta adressit.com -sivustolla.

Tiedotusvälineille 23.12.2013 klo 13.00

YK:n ihmisoikeuskomitea totesi tämän vuoden heinäkuussa antamassaan Suomea koskevassa määräaikaisraportissa, että siviilipalveluksen kesto on edelleen rangaistuksenomainen ja kehotti Suomea lyhentämään sitä. Lausunto perustuu kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, joka sitoo Suomea. Ihmisoikeuskomitealla on sopimuksen tulkintavalta.

Asiaa koskevaan eduskuntakysymykseen viime viikon lopulla antamassaan vastauksessa työministeri Lauri Ihalainen kuitenkin ilmoittaa, ettei "hallituksessa ole vireillä suunnitelmia siviilipalveluksen lyhentämisestä". Siviilipalvelus kestää nykyisin 347 vrk. Tämä on yli kaksi kertaa varusmiespalveluksen lyhin kesto (165 vrk).

Aseistakieltäytyjäliitto ihmettelee piittaamattomuutta Suomen kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista. "Siviilipalveluksen keston lyhentäminen on aikaisemmin ollut vaikeaa, koska sen on pelätty lisäävän sivariin hakeutuvien määrää. Tällä hetkellä kuitenkin noin neljäsosa asevelvollisuusikäisistä miehistä vapautetaan kaikesta palveluksesta - yli kolme kertaa sivarin suorittavien määrä. Miksi ihmisten yhdenvertaisen kohtelun toteuttaminen on yhä näin vaikeaa?", liitto kysyy.

"Mikäli ihmisoikeuksia kunnoittavan siviilipalveluksen keston toteuttaminen on edelleenkin ylivoimaista, ehkä parempi ratkaisu olisi lakkauttaa sivari kokonaan ja vapauttaa kaikki aseistakieltäytyjät palveluksesta. Asevelvollisuutta vielä ylläpitävistä maista näin on toimittu Norjassa, jossa siviilipalveluksen toimeenpano lopetettiin vuonna 2012", Aseistakieltäytyjäliitto toteaa.

Aseistakieltäytyjäliitto kannattaa asevelvollisuuden lakkauttamista. Niin kauan kuin asevelvollisuus vielä on olemassa, liitto toimii mahdollisimman hyvän siviilipalvelusjärjestelmän ja aseistakieltäytyjien yhdenvertaisen kohtelun toteutumisen puolesta.

Lisätietoja: Aseistakieltäytyjäliitto, järjestösihteeri Kaj Raninen, 040-8362786

- YK:n ihmisoikeuskomitean raportti löytyy suomennettuna ulkoministeriön sivustolta. http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=67713 (Aseistakieltäytymistä käsitellään kohdassa 14).

- Eduskuntakysymys vastauksineen löytyy eduskunnan sivustolta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_1090_2013_p.shtml