Vapauttava tuomio kahdelle totaalikieltäytyjälle

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi 25.1.2019 vapauttavan tuomion kahdelle totaalikieltäytyjälle. Toinen oikeuden edessä ollut oli kieltäytynyt siviilipalveluksesta viime vuoden huhtikuussa, toinen viime vuoden toukokuussa. Molemmat olivat kieltätyyneet siviilipalveluksesta vakaumuksellisista syistä.

Tuomioistuin totesi päätöksessään, ettei ole perusteita asettaa totaalikieltäytyjien esittämiä vakaumuksia eriarvoiseen asemaan Jehovan todistajien vakaumukseen nähden.  Näin ollen tuomitseminen merkitsisi perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon vastaiseen lopputulokseen, joten syyte hylättiin.

Ratkaisu vahvistaa vallitsevaa tilannetta: tällä hetkellä vakaumuksellisia totaalikieltäytyjiä ei tuomita. Lakiesitys Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisesta on kuitenkin parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä ja perustuslakivaliokunta antanee siitä lausuntonsa tällä viikolla.

Käytännössä tämä merkitsee ongelman pahentamista sen ratkaisemisen sijaan, kun jatkossa vapausrangaistukset koskevat muiden totaalikieltäytyjien lisäksi myös Jehovan todistajia. YK.n ihmisoikeuskomitea on useaan otteeseen kehottanut Suomea ratkaisemaan asian täysin päinvastaisella tavalla: laajentamalla vapautuslakia koskemaan myös muita vakaumuksia.