Vapauttava tuomio ainakin kahdeksalle totaalikieltäytyjälle

tiedotusvälineille 13.6.2019 klo 16.30


Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tänään 13.6. vapauttavan tuomion ainakin kahdeksalle totaalikieltäytyjälle. Vapauttavan tuomion saaneita syytettiin siviilipalveluksesta kieltäytymisestä.

Kaikki syytteistä vapautetut olivat kieltäytyneet silloin, kun huhtikuun alussa kumottu Jehovan todistajat palveluksesta vapauttanut laki oli vielä voimassa. Tuomioistuin sovelsi tekohetken lain periaatetta ja totesi, että tuomitseminen olisi syrjivää.

Suuri osa ennen vapautuslain kumoamista kieltäytyneistä ei ole vielä ollut tuomioistuimen edessä, joten Aseistakieltäytyjäliitto uskoo vapauttavien tuomioiden jatkuvan vielä pitkään.

Vapautuslain kumoamisen jälkeen kieltäytyneet saavat kuitenkin maksimissaan 173 vrk:n mittaisen vapausrangaistuksen myös tulevaisuudessa. Nyt tehty yritys ratkaista totaalikieltäytyjäongelma kumoamalla Jehovan todistajien vapautuslaki ei ratkaise totaalikieltäytymisen ihmisoikeusongelmia, vaan pahentaa niitä.

YK:n ihmisoikeuskomitea on kehottanut Suomea ratkaisemaan asian ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta kunnioittavalla ja laajentavalla tavalla, eli ulottamalla vapautuslain myös muihin vakaumuksiin. Komitea omaa Suomea sitovan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen tulkintavallan. Suomi toimi kuitenkin täysin päinvastoin ja rajoitti näiden perusoikeuksien toteutumista.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että Suomen tulee viimein liittyä muiden eurooppalaisten maiden joukkoon ja luopua aseistakieltäytyjille langetettavista vapausrangaistuksista.

Kaikkiaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen oli haastettu torstaiksi 11 totaalikieltäytyjää. Kolmen jutun lopputuloksesta Aseistakieltäytyjäliitolla ei ole tällä hetkellä varmaa tietoa. Liitto pitää kuitenkin todennäköisenä, että kaikissa ratkaisuun edenneissä jutuissa on päädytty vapauttavaan tuomioon.

lisätietoja: Aseistakieltäytyjäliitto, 040-8362786