Totaalikieltäytyjille pitkiä tuomioita

tiedotusvälineille 27.3.2014 klo 15.00

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus langetti tällä viikolla pitkän valvontarangaistustuomion kolmelle totaalikieltäytyjälle.

22-vuotias vantaalainen Otto Absetz sai 173 vuorokauden valvontarangaistuksen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Hän oli ilmoittanut kieltäytymisestään viime vuoden elokuussa.

Absetz perusteli kieltäytymistään sillä, että nykyinen lainsäädäntö kohtelee ihmisiä epätasa-arvoisesti ja asettaa heidät eriarvoiseen asemaan sukupuolen ja uskonnon perusteella. "Tämä on ristiriidassa perustuslain, YK:n ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa", Absetz sanoo. Hän toteaa vastustavansa militarismia kaikissa sen muodoissa ja kokevansa siviilipalveluksen keston rangaistuksenomaisena.

YK:n ihmisoikeuskomitea onkin vaatinut Suomea toistuvasti laajentamaan nykyään vain Jehovan todistajia koskevaa suosituimmuuskohtelua koskemaan myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä. Viime vuoden heinäkuussa se vaati Suomea myös lyhentämään siviilipalveluksen kestoa kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen perusteella. Suomen valtio ei ole toistaiseksi ryhtynyt toimenpiteisiin kummankaan asian suhteen.

Absetzin lisäksi tuomion sai kaksi muuta siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytettyä totaalikieltäytyjää. Toinen heistä sai 159 päivän valvontarangaistustuomion, toiselle langetettiin 173 vrk. Tuomiot annettiin tiistaina 25.3.

Totaalikieltäytyjien määrä on kääntynyt nousuun parin viimeisen vuoden aikana. Aseistakieltäytyjäliiton arvion mukaan tällä hetkellä kieltäytymisestään ilmoittaa vuosittain 40-50 totaalikieltäytyjää. Liitto näkee, että määrän kasvu kertoo asevelvollisuuden kriisiytymisestä.