Totaalikieltäytyjälle jälleen vapausrangaistus

tiedotusvälineille 9.12.2015 klo 10.00

Turkulainen totaalikieltäytyjä Sade Kondelin sai eilen tiistaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 84 päivän valvontarangaistustuomion. Häntä syytettiin siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Kondelin kieltäytyi jatkamasta siviilipalvelusta 1.1.2015 suoritettuaan sitä 180 päivää. Tuomio on puolet suorittamatta olevasta siviilipalvelusajasta.

Kondelinin kieltäytyminen perustuu hänen eettiseen ja poliittiseen vakaumukseensa. Hän toteaa kieltäytymisilmoituksessaan, että pitää Suomen nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää kestämättömänä. "Ensinnäkin se asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan suhteessa toisiinsa sukupuolen, vakaumuksen ja asuinpaikan perusteella. Toiseksi se tuottaa, uudistaa ja ylläpitää yhteiskunnalle haitallisia normeja ja rakenteita, kuten väkivaltaista ja homososiaalista mieskuvaa sekä käsitystä nimenomaan sodista Suomen suurimpana turvallisuusuhkana", hän kirjoittaa.

Hänen kieltäytymispäätökseensä vaikutti myös siviilipalvelusjärjestelmän eriarvoisuus asepalvelukseen verrattuna. "Siinä missä asepalvelus on mahdollista suorittaa alle puolessa vuodessa, siviilipalvelus kestää 347 vuorokautta, 11,5 kuukautta", hän toteaa.

YK:n ihmisoikeuskomitea on vaatinut viimeksi heinäkuussa 2013 Suomea korjaamaan aseistakieltäytymistä koskevaa lainsäädätöä, koska nykytilanne ei ole kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukainen, vaikka kyseinen sopimus sitoo Suomea. Komitea on vaatinut Suomea lyhentämään siviilipalveluksen kestoa ja laajentamaan Jehovan todistajien vapautuskäytäntöä koskemaan myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä. Suomi ei ole kuitenkaan tehnyt mitään tilanteen korjaamiseksi. Aseistakieltäytyjäliitto valmistelee parhaillaan kampanjaa, jossa vapausrangaistuksen saaneet totaalikieltäytyjät valittavat tuomiostaan ihmisoikeuskomitealle.