Kahdelle totaalikieltäytyjälle vapauttava tuomio Porvoossa

tiedotusvälineille 28.2.2019 klo 16.00

Kaksi totaalikieltäytyjää on saanut tänään vapauttavan tuomion Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Porvoossa. Molempia syytettiin siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. He olivat kieltäytyneet vakaumuksellisin perustein. Käräjäoikeus totesi syytteiden hylkäämisen perusteeksi sen, että tuomitseminen olisi syrjivää asevelvollisuuspalveluksesta vapautettuja Jehovan todistajia kohtaan.

Eduskunta päätti eilen kumota Jehovan todistajia koskevan vapautuslain. Tästä huolimatta Aseistakieltäytyjäliitto odottaa vapauttavien tuomioiden jatkuvan vielä pitkään. "Suomalaiseen oikeusjärjestelmään sisältyy tekohetken lain periaate. Ennen vapautuslain kumoamista kieltäytyneitä totaalikieltäytyjiä tulisi kohdella tekohetkellä voimassa olleen lainsäädännöllisen tilanteen mukaisesti eli jättää tuomiotta", Aseistakieltäytyjäliitto toteaa.

Totaalikieltäytyjien tuomitsemisprosessi kestää tavallisesti yli puoli vuotta kieltäytymisestä, joten tällä hetkellä kieltäytyvät joutuvat tuomioistuimen eteen todennäköisesti vasta loppuvuonna.

Eduskunnan päätös kumota vapautuslaki on täysin päinvastainen YK:n ihmisoikeuskomitean kannan kanssa. Komitea on kehottanut Suomea useaan otteeseen laajentamaan vapautuslakia, ei kumoamaan sitä. Nyt tehty päätös ei ratkaise totaalikieltäytyjäongelmaa, vaan pahentaa sitä. Totaalikieltäytyjien vuosittainen lukumäärä on ollut välillä 35-55. Alkuvuonna luku on kuitenkin ollut voimakkaassa nousussa ja Aseistakieltäytyjäliitto uskoo kasvun jatkuvan.

Vapautuslain kumoaminen johtaa myös siihen, että palvelusvelvollisiksi tulee yhtäkkiä satoja asevelvollisuusikäisiä Jehovan todistajia. Jehovan todistajien vapautuslaki on toiminut niin, että heille on myönnetty ensin lykkäyksiä ja lopulta 29 vuoden iässä vapautus aseellisesta palveluksesta. Hallituksen esitys vapautuslain kumoamisesta sisälsi sirtymäsäännöksen, jonka mukaan lykkäyksiä jo saaneet Jehovan todistajat olisivat voineet hakea lopullista vapautusta määräajan myös lain voimaanastumisen jälkeen.

Eduskunta poisti kuitenkin tämän siirtymäsäännöksen, joten myös lykkysputkessa olleet Jehovan todistajat joutuvat palvelusvelvollisiksi parhaillaan voimassa olevan lykkäyksen päätyttyä. Mikäli vaikkapa puolet tästä usean sadan ihmisen joukosta päätyy totaalikieltäytymiseen, johtaa se totaalikieltäytyjien määrän moninkertaistumiseen.