Joensuulainen totaalikieltäytyjä tuomittiin valvontarangaistukseen

20-vuotias joensuulainen totaalikieltäytyjä Timo Salola tuomittiin tänään 173 vrk:n valvontarangaistukseen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Porvoossa. Häntä syytettiin siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Hän oli ilmoittanut kieltäytymisestään heinäkuussa 2016. Käräjäoikeus tuomitsi tänään valvontarangaistukseen myös toisen totaalikieltäytyjän.

Salola toteaa, että hänen kieltäytymiselleen on useita syitä. Hän viittaa asevelvollisuusjärjestelmän sukupuoliseen syrjivyyteen ja toteaa, että Jehovan todistajia koskeva vapautusmenettely tulisi laajentaa koskemaan myös esim. pasifistisin perustein kieltäytyviä. "En näe oikeutettuna ylläpitää maanpuolustusta, joka pohjautuu vankeuden uhalla koulutettuihin ja taisteleviin sotilaisiin. Suomen itsenäisyys on toki kaunis asia, mutta oikeus valita sen puolustamisesta kuuluu kansalaisille", hän kertoo.

Vuosittain tuomitaan vankeuteen tai valvontarangaistukseen noin 40 totaalikieltäytyjää. Elektronisesti valvottua kotiarestia tarkoittava valvontarangaistus mahdollistettiin totaalikieltäytyjien rangaistusmuotona vuonna 2011, sitä ennen kaikki tuomittiin vankilaan.

Suomen asevelvollisuusjärjestelmä rikkoo YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Sopimusta tulkitseva YK:n ihmisoikeuskomitea on on tällä vuosituhannella useampaan otteeseen huomauttanut Suomen rikkovan ihmisoikeuksia, sillä asepalvelukselle vaihtoehtona järjestettävä siviilipalvelus on kestoltaan siviilipalvelusmiehiä syrjivä, yli kaksinkertainen lyhimpään asepalvelusaikaan verrattuna.

Tämän lisäksi Suomi rikkoo ihmisoikeussopimusta saattaessaan eri aseistakieltäytyjäryhmät erilaiseen asemaan: Jehovan todistajat ovat erityislailla vapautettuja asevelvollisuudesta uskontonsa perusteella. Käytäntö tulisi YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan laajentaa koskemaan muita aseistakieltäytyjäryhmiä, toisin sanoen myös muiden uskontojen edustajia ja erilaisia eettisiä ja filosofisia vakaumuksia, jotka estävät aseeseen tarttumisen.

Aseistakieltäytyjäliitto on käynnistänyt totaalikieltäytyjien ihmisoikeusvalituskampanjan, jonka yhteydessä vapausrangaistukseen tuomittavat totaalikieltäytyjät valittavat tuomioistaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle ja YK:n ihmisoikeuskomitealle. Ensimmäiset valitukset ovat lähdössä tämän kevään aikana. Myös Salola suunnittelee ihmisoikeusvalituksen tekemistä tuomiostaan.

lisätietoja totaalikieltäytymistä:

Aseistakieltäytyjäliitto ry, 040-8362786