Ihmisoikeusongelma ratkaistava vapautuslakia laajentamalla

Totaalikieltäytyjien kohtelu on noussut jälleen esiin Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä olevan tapauksen seurauksena. Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytetty totaalikieltäytyjä vaatii, että hänet on jätettävä rangaistukseen tuomitsematta, koska tuomio merkitsisi syrjintää palveluksesta vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna. Hovioikeus käsitteli asiaa tänään ja antaa ratkaisunsa myöhemmin.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että hovioikeuden päätöksestä riippumatta asia on korjattava pikaisesti laajentamalla Jehovan todistajien vapautusmahdollisuutta koskemaan myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä. Tämä on myös YK:n ihmisoikeuskomitean kanta. Komitea, jonka tehtävä on Suomea sitovan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen tulkitseminen, on todennut useaan otteeseen nykyisen tilanteen syrjiväksi ja vaatinut Suomea laajentamaan lakia koskemaan muitakin vakaumuksia. Viimeksi se otti asiaan kantaa Suomen määräaikaisraportin käsittelyn yhteydessä vuonna 2013.

Jos asiaa ryhdyttäisiin ratkaisemaan kumoamalla Jehovan todistajien vapauttamislaki, merkitsisi se uskonnonvapauden kaventamista. Se johtaisi myös asevelvollisuusjärjestelmän aiheuttamien vapausrangaistusten määrän lisääntymiseen, mikäli Jehovan todistajat tai osa heistä päätyisi siihen, että Suomen siviilipalveluksen suorittaminen ei ole heille hyväksyttävä ratkaisu.

Suomen totaalikieltäytyjien asemaa arvioidaan lähitulevaisuudessa myös kansainvälisissä elimissä. Viime talvena vankeusrangaistuksen suorittanut totaalikieltäytyjä jätti huhtikuussa kohtelustaan valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle. Valituksessa viitattiin muiden totaalikieltäytyjien syrjintään Jehovan todistajiin verrattuna sekä aseistakieltäytyjille tarjottavan siviilipalveluksen pituuteen, jonka YK:n ihmisoikeuskomitea on myös todennut syrjiväksi. Muitakin valituksia on tekeillä sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle että YK:n ihmisoikeuskomitealle.

Syyte nostetaan noin 35-50 totaalikieltäytyjää vastaan vuosittain. Heidät tuomitaan enimmillään 173 päivän mittaiseen vankeus- tai valvontarangaistukseen.