Eduskuntakysymys sivarin kestosta

Kansanedustaja Anna Kontula (vas) jätti perjantaina 22.11. kirjallisen eduskuntakysymyksen siviilipalveluksen kestosta.

YK:n ihmisoikeuskomitea totesi heinäkuussa antamassaan määräaikaisraportissa, että siviilipalveluksen kesto on edelleen syrjivä. Ihmisoikeuskomitealla on kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen tulkintavalta. Sopimus on Suomea sitova. Tästä huolimatta hallitus ei ole toistaiseksi ilmoittanut toimenpiteistä siviilipalveluksen lyhentämiseksi.

Kysymys löytyy kokonaisuudessaan kansanedustajan kotisivulta.