Eduskunta kumosi vapautuslain - Aseistakieltäytyjäliitto pettynyt piittaamattomuuteen ihmisoikeuksista

tiedotusvälineille 17.2.2019 klo 16.30

Eduskunta on tänään päättänyt kumota lain, jolla Jehovan todistajat on vapautettu asevelvollisuuspalveluksen suorittamisesta. Aseistakieltäytyjäliitto pitää todennäköisenä, että huomattava osa Jehovan todistajien yhteisön jäsenistä valitsee lain kumoamisen jälkeen totaalikieltäytymisen. Tällöin vapautuslain kumoaminen johtaa totaalikieltäytyjien määrän lisääntymiseen. "Totaalikieltäytyjäongelman ratkaisemisen sijasta lainmuutos pahentaa sitä", Aseistakieltäytyjäliitto toteaa.

Eduskunnassa täysistunnossa hallituksen esitystä vastassa oli kansanedustaja Silvia Modigin (vas.) lausumaehdotus, jossa eduskunta olisi velvoittanut hallitusta valmistelemaan lain siviilipalveluksen lyhentämisestä ja totaalikieltäytyjien vapausrangaistusten lakkauttamisesta. Ehdotus hävisi äänestyksen luvuin 153-27.

Ratkaisu on täysin päinvastainen kuin mihin Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden perusteella olisi pitänyt päätyä. YK:n ihmisoikeuskomitea on vaatinut Suomea useaan otteeseen ratkaisemaan ongelman laajentamalla vapausmahdollisuutta koskemaan myös muita vakaumuksia. Kannanotto perustuu YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, joka sitoo Suomea. Komitea katsoo, että vapausrangaistukset loukkaavat sopimuksen turvaamaa ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta. Myös YK:n ihmisoikeusneuvosto on vaatinut Suomea vapauttamaan vangitut totaalikieltäytyjät.

Liitto pitää selvänä, että totaalikieltäytyjien rangaistusten aiheuttamaan ongelmaan on palattava lähitulevaisuudessa. Liitto tukee tällä viikolla käynnistynyttä Asepalvelus2020-kampanjaa, jonka tavoitteet ovat yhdenvertaisesti toteutettava palvelus sekä totaalikieltäytyjien rangaistuksista luopuminen.