Allekirjoita vetoomus siviilipalveluksen lyhentämisen puolesta!

YK:n ihmisoikeuskomitea totesi heinäkuussa 2013, että siviilipalveluksen kesto on Suomessa rangaistuksen luontoinen ja Suomen tulisi lyhentää sitä. Asiaa koskevaan eduskuntakysymykseen 19.12.2013 antamassaan vastauksessa työministeri Lauri Ihalainen kuitenkin totesi, ettei "hallituksessa ole vireillä suunnitelmia siviilipalveluksen lyhentämisestä".

Piittaamattomuus Suomen kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista ei ole hyväksyttävää. Voit käydä allekirjoittamassa vetoomuksen siviilipalveluksen lyhentämisen puolesta adressit.com-sivustolla.