--- In English below ---

Vastamainokset ovat Suomessakin viime aikoina runsaasti näkyvyyttä saanut aktivismin muoto: esimerkiksi ympäristöliike ja tulitaukoa Gazaan vaativat tahot ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä vaatimuksilleen valtamaalla mainostilaa itselleen ja kaappaamalla kaupallisten mainostajien visuaalisen ilmeen.

6.7. klo 14-18 Aseistakieltäytyjäliitto järjestää Rauhanasemalla työpajan, jonka aiheena ovat vastamainokset. Työpajan fasilitoivat saksalaisen Antimilitaristische Aktion Berlin -ryhmän Helsingissä vierailevat aktiivit, ja sen pääkieli on englanti. Tapahtumaan tulee myös etäosallistumismahdollisuus. Tilasta ja etäyhteydestä tiedotetaan lisää lähempänä tapahtumaa.

Kuvaus:

"Vastamainokset ovat katutaiteen muoto: mainoskuvia muutetaan siten, että niiden viesti vääristyy tunnistamattomaksi. Yksittäisen sanan muokkaamisesta massiivisiin interventioihin kuvien maailmaan, käytössämme ovat erilaiset ​​muotoilun ja retoriikan keinot mainosviestien kumoamiseen ja uudelleen kontekstualisointiin vastamainosten avulla. Kun otetaan huomioon maailma, jossa rasistiset ja seksistiset multimediavaatimukset ovat yhä enemmän kaikkialla läsnä, herää kysymys, voivatko vastamainokset olla oikeutettu strategia älylliseen itsepuolustukseen visuaalista yksipuolisuutta vastaan.

Haluamme tarkastella yhdessä esimerkkejä ja keskustella, sopiiko tämä toimintamuoto emansipatoriseen käytäntöön. vai toistaako se vain mainosalan katselutottumuksia. Lopuksi luomme vastamainoksia, jotka vaativat turvapaikkaa aseistakieltäytyjille Valko-Venäjältä ja Venäjältä."

---

Adbusting is a form of activism that has gained a lot of visibility in Finland recently: for example, the environmental movements and groups demanding a cease-fire in Gaza have gained a lot of visibility for their demands by taking over advertising space for themselves and hijacking the visual appearance of commercial advertisers.

Saturday 6th July from 2 to 6 pm, The Finnish Union of Conscientious Objectors organizes an adbusting workshop at Peace Station, Veturitori 3, Helsinki. The workshop is facilitated by the visiting activists of the Antimilitaristische Aktion Berlin, and it will be mainly in English. The event will also have the possibility of remote participation. More information about the room and the remote access available later.

Description

Adbusting is a form of street art. Advertising posters are altered in such a way that their message is distorted beyond recognition. Whether just a word or massive interventions in the world of images depicted: We show various design-rhetorical means of subversion and re-contextualization of advertising using adbusting. In view of a world in which racist and sexist multimedia impositions are increasingly omnipresent, the question arises whether adbusting can be a legitimate strategy of intellectual self-defense against visual heteronomy.

Together we want to look at examples and discuss whether this form of action is suitable for an emancipatory practice or just reproduces the viewing habits of the advertising industry. And then we create adbustings that demand asylum for conscientious objectors from Belarus and Russia.